Sustainable Development

Zkratka předmětu KRM/SD
Název předmětu Sustainable Development
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/SD
Název Sustainable Development
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The goal of the course is to show sustainable development as a dynamic principle with impact on multiple human activities in the frame of regional development. Graduate should understand the construction of sustainable development principle and should be able to recognize strong and weak form of sustainability. The course will be also aimed on indicators of sustainable development and sustainable development principle as a part of economic and political decision-making as a philosophical background for green economy.

Požadavky na studenta

Conditions of the credit:
Seminar work and presentation on case study.
Credits will be awarded not earlier than 14 days before the end of the semester in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Type of examination: combination - written and oral
The examinations will be written 3 weeks before the beginning of the examination period in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Duration:
One and half hour

Percentage:
40% written part
60% oral part


Obsah

Topic areas:
1. Sustainable and economic style of thinking- Anthropocen
2. Environmental, ecological economics
3. Green economy
4. Sustainability and bioeconomy
5. Our Common future- definition of SD
6. Strong and weak sustainability
7. SD main principles and goals
8. World Sustainable development Summits
9. SD indicators- alternative to GDP
10. Green Growth
11. Degrowth
12. Valuing of nature
13. Global challenges risks and perspectives

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerequisites
Knowledge of basic economy - micro and macro

Získané způsobilosti

This course will prepare students for understanding of environmental impact of economic decisions on regional level. In other words to educate special managers who are able to take into account the broader than socio economic conditions of their work. One of the purpose of this course is to help students understand the importance of environmental thinking and acting both in regional or business management. Using case studies and concepts from different projects the students will be acquainted with different approaches in different member states.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Literatura
  • DALY, H. E., FARLEY, J. Ecological Economics. 2nd Edition. Island Press, 2010. ISBN 9781597266819.
  • DALY, H. E. From Uneconomic Growth to Steady State Economy. Edward Elgar Publishing, 2016. ISBN 978-1-78347-996-2.
  • BAKER, S. Sustainable Development (Routledge Introductions to Environment: Environment and Society Texts). Routledge, 2015. ISBN 978-0415522922.
  • HUTCHINSON, E., KOVATS, S. Environment, Health and Sustainable Development. Open University Press, 2017. ISBN 978-0335245376.
  • WILLIAMS. O. F. Sustainable Development. University of Notre Dame Press, 2014. ISBN 978-0-268-09672-4.
  • GRIN, J. Transitions to Sustainable Development. Taylor & Francis Ltd., 2010. ISBN 978-0415876759.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF