Sustainable Development

Zkratka předmětu KRM/SD
Název předmětu Sustainable Development
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/SD
Název Sustainable Development
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The goal of the course is to show sustainable development as a dynamic principle with impact on multiple human activities in the frame of regional development. Graduate should understand the construction of sustainable development principle and should be able to recognize strong and weak form of sustainability. The course will be also aimed on indicators of sustainable development and sustainable development principle as a part of economic and political decision-making as a philosophical background for green economy.

This course will prepare students for understanding of environmental impact of economic decisions on regional level. In other words to educate special managers who are able to take into account the broader than socio economic conditions of their work. One of the purpose of this course is to help students understand the importance of environmental thinking and acting both in regional or business management. Using case studies and concepts from different projects the students will be acquainted with different approaches in different member states.

Požadavky na studenta

Type of examination:
combination - written and oral

Duration:
One and half hour

Percentage:
40% written part
60% oral part

Conditions of the credit:
Seminar work and presentation on case study

Obsah

Content:

1. Economic and ecological way of thinking -comparison
2. Ecological crises and economic reaction
3. Our Common Future- main principles of SD
4. Summit of the Earth Rio de Janeiro;
5. Summit in Johannesburg
6. Green growth and de growth
7. Indicators of Sustainable Development as an alternative to HDP
8. Application of ecological principles in policy-making;
9. Environmental policy - Global, EU, Czech republic scale;
10. Methods of valuing landscape as a part of projects documentation
11. Valuation of nature-practical case studies
12. Cost benefit analyses with environmental dimension
13. Economic instruments for environmental protection

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerequisites
Knowledge of basic economy - micro and macro

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF

MENU