Regionální ekonomika 2

Zkratka předmětu KRM/KREK2
Název předmětu Regionální ekonomika 2
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/KREK2
Název Regionální ekonomika 2
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 6 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KRM/REK2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit základní znalosti posluchačů v oblasti regionální ekonomiky a jejího fungování v kontextu současných trendů v ČR a EU. Koncepce předmětu vychází z potřeby detailní znalosti faktorů ovlivňujících regionální ekonomiku v národním, mezinárodním a globálním měřítku. Specifická pozornost je dále věnována jednotlivým strukturám regionální ekonomiky a konkrétní aplikaci znalostí na příkladu ČR (primární sektor, průmysl, kvartérní a kvintérní aktivity v prostoru a jejich regionální diferenciace).

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF

MENU