Environmental Management

Zkratka předmětu KRM/KEMA
Název předmětu Environmental Management
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/KEMA
Název Environmentální management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KSR/KEMA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s environmentální aspekty ekonomického managementu a to nejen na úrovni regionu a firmy, ale i v širších makroekonomických souvislostech rozhodování společnosti. Environmentální management představuje teorii a praxi zaměřenou na zohlednění rozměru přírody do vlastního managementu. Kurz postupuje od definování základních pojmů jako je ekologie a životní prostředí, k jejich reflexi v ekonomické teorii a praxi, až k principu udržitelnosti rozvoje a jeho praktické aplikaci v environmentálním managementu.
Cílem tohoto kurzu je naučit studenty přistupovat k ekonomickým rozhodnutím a hodnocení projektů v daném území nejen v sociálně ekonomických, ale i environmentálních souvislostech. Jinými slovy, naučit studenty chápat význam životního prostředí v jejich budoucí roli manažerů podniku a regionu. Přiblížením teoretických přístupů jsou jednotlivé případové studie a jejich analýza. Případové studie se týkají nejen ČR, ale i ostatních zemí EU, takže umožňují srovnání různých přístupů k environmentálnímu managementu nejen historicky, ale i mezinárodně.

Požadavky na studenta

Obsah

Přednášky:
1. Environmentální problémy a jejich řešení - historie přístupů
2. Ekologie a ekonomie- shodné rysy a odlišnosti
3. Použití ekologických principů v tvorbě ekonomické politiky- historický vývoj a současnost
4. Nejdůležitější mezinárodní konference a dokumenty, které se zabývají globálními problémy;
5. Environmentální politika a trvale udržitelný rozvoj
6. Environmentální rozměr nákladově efektivní analýzy
7. Role informací a environmentální management
8. Riziko, princip předběžné opatrnosti a řízení životního prostředí;
9. Ekologické výrobky a ekologické etikety - "green management"
10.Ekostopa a alternativní indikátory "green managementu"
11. Řešení konfliktů environmentálního managementu;
12. Environmentální management na různých odvětví- zemědělství, průmysl
13. Oceňování přírody a krajiny
14. Praktické Případové studie z EU a ČR

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Literatura
  • CALLAN, S. J., THOMAS J. M. Environmental Economics and Management: Theory, Policy and Applications, 5th Edition. Bentley university, 576 pages, 2010. ISBN 9781439080634.
  • BARROW, C. Environmental Management for Sustainable Development (Routledge Introductions to Environment). Routledge, 2006. ISBN 978-0415365352.
  • RUSSO, M. Environmental Management: Readings and Cases, 2nd Edition. SAGE Publications, 680 pages,, 2008. ISBN 9781412958493.
  • THEODORE, M. K. AND THEODORE L. Introduction to environmental management. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, 556 pages, 2010. ISBN 978-1-4200-8907-3.
  • FRIEDMAN, F. Practical Guide to Environmental Management, 11th edition. Environmental Law Institute: Washington D.C., 644 pages, 2011. ISBN 978-1-58576-155-5.
  • CRASE, L. , GANDHI, V. P. Reforming Institutions in Water Resource Management:. Earthscan Ltd.: London, Sterling, VA. 256 pages, 2009. ISBN 978-1-84407-755-7.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF

MENU