Environmental Management

Zkratka předmětu KRM/EMA
Název předmětu Environmental Management
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/EMA
Název Environmentální management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KSR/EMA
Vyloučené předměty KRM/KEM, KRM/KEMA, KSR/KEM, KSR/KEMA
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the course is to acquaint students with the environmental aspects of economic management, not only at the regional and the company level , but also in the broader macroeconomic context of whole-society decision making . Environmental management is a theory and practice aimed at taking into account the dimension of nature into the management itself. The course proceeds from the definition of basic concepts such as ecology and the environment, their reflection in economic theory and practice to the principles of sustainable development and its practical application in environmental management.
The aim of this course is to teach students to approach economic decisions and evaluation of projects in defined area, not only in the socio-economic but also in environmental contexts. In other words, to teach students to understand the importance of the environment in their future role of managers of the company and the region. Individual case studies and analysis serves as practical example for demonstration of theoretical approaches. Case studies concerning not only the Czech Republic but also other EU countries, and allow comparison of different approaches to environmental management, not only historically, but also internationally.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
A seminar paper, participation in the field work and presentation.
Credits will be awarded not earlier than 14 days before the end of the semester in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Examination Requirements:
Written test and oral exam.
The examinations will be written 3 weeks before the beginning of the examination period in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Obsah

Lectures:
1. Environmental problems and their solutions - history of approaches
2. Use of ecological principles in the creation of economic policy- historical development
3. The most important international conferences and documents dealing with global problems and challenges;
4. Environmental Policy and Sustainable Development
5. Evaluation of projects - SEA and EIA
6. Environmental dimension of cost-effective analysis
7. The role of information and environmental management
8. Precautionary principle and environmental management;
9. Green products and eco-labels - "green management"
10. Solving of conflicts in environmental management;
11th Environmentalism - political face of ecology;
12th Environmental management - economics and industry
13. Environmental management of the company - ISO standards
14. Practical case studies from the EU and the Czech Republic

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

General knowledge.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
Literatura
  • CALLAN, S. J., THOMAS J. M. Environmental Economics and Management: Theory, Policy and Applications, 5th Edition. Bentley university, 576 pages, 2010. ISBN 9781439080634.
  • BARROW, C. Environmental Management for Sustainable Development (Routledge Introductions to Environment). Routledge, 2006. ISBN 978-0415365352.
  • RUSSO, M. Environmental Management: Readings and Cases, 2nd Edition. SAGE Publications, 680 pages,, 2008. ISBN 9781412958493.
  • THEODORE, M. K. AND THEODORE L. Introduction to environmental management. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, 556 pages, 2010. ISBN 978-1-4200-8907-3.
  • FRIEDMAN, F. Practical Guide to Environmental Management, 11th edition. Environmental Law Institute: Washington D.C., 644 pages, 2011. ISBN 978-1-58576-155-5.
  • CRASE, L. , GANDHI, V. P. Reforming Institutions in Water Resource Management:. Earthscan Ltd.: London, Sterling, VA. 256 pages, 2009. ISBN 978-1-84407-755-7.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF