Dvořáková Líšková Zuzana, RNDr., Ph.D.

Dvořáková Líšková Zuzana, RNDr., Ph.D.

Pedagogický poradce pro obory SPVS a SPEU

Odborný konzultant při zpracovávaní strategických dokumentů pro města a obce 

Vzdělání

Fakulta přírodních věd, Univerzita Konštantína Filozofa (2002 Mgr.)

Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (2005 Ph.D.)

Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (2008 RNDr.)

Další vzdělání

Kurz manažerů regionálního rozvoje - ZF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2004 (č.certif.:2004/26)

Planning for Sustainability in Townscapes and Infrastructures - Department of Landscape Planning Ultuna, Swedish University of Agricultural Sciences, 2004

                                                                                                     

Aktivity

Na katedře působí  jako odborný asistent, ve své výzkumné a pedagogické činnosti se dlouhodobě věnuje rozvoji regionů, možnostmi regenerace brownfieldů a strategickými a taktickými dokumenty pro veřejnou správu.

Aktivně spolupracuje s Místními akčními skupinami a Svazky měst a obcí na rozvojových projektech a pří vytváření strategických dokumentů  

Studijní a pracovní stáže

2003 – University of Natural Resources and Applied Life Science, Vídeň

2004 – Uppsala University, Švédsko

2004 – University of Bern, Švýcarsko

2008 - University of Natural Resources and Applied Life Science, Vídeň

2008 - University of Dar es Salaam, Tanzánie

Grantová činnost

2010 – 2014

Economic aspects of regeneration of brownfields in South-Bohemian region - GAČR, hlavní řešitel

2008 - 2010

Vyhodnocení prostorového využívání prostředí vybranými jelenovitými ve vztahu k vzniku škod na lese, 1P05OC160, COST - MŠMT – hlavní řešitel od 6/2008

2007 - 2009

A comparison of the differences between the natural and social structures of mining and rural landscape, 1P05OC196 – COST - MŠMT, hlavní řešitel

2005 – 2007

Valuation of countrysides for booming of the tourism industries, 1P05OC060 - COST - MŠMT, hlavní řešitel

Scénařové studie: Možný vývoj a využití krajiny s respektem, regionálních, státních a EU politík 1P05OC059 – COST - MŠMT, spoluřešitel

 

Institucionálni zázemí

2005 – 2009 – post doktorand, Ústav systémové biologie a ekologie,

2006 – 2015 – odborný asistent ZF JCU

2008 – dosud – odborný asistent , EF JCU, katedra regionálního managementu

2007 – dosud – BOKU, Vídeň – externí vyučující

Curriculum vitae (eng)

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OAGT Agritourism KRM Ano Ano
YAGT Agritourism KRM Ano Ano
KAGT Agroturistika KRM Ano
BES Brownfieldy v ekonomických souvislostech KRM Ano Ano Ano
KBES Brownfieldy v ekonomických souvislostech KRM Ano Ano Ano
EEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí KRM Ano
EMA Environmental Management KRM Ano
YEM Environmental Management KRM Ano
ENP Environmental Policy KRM Ano
YENP Environmental Policy KRM Ano
ENE Environmentální ekonomika KRM Ano
EM Environmentální management KRM Ano Ano
YEI European Integration KRM Ano
EI4 Evropská integrace KRM Ano
KEI4 Evropská integrace KRM Ano
FEU Financování z nadnárodních zdrojů KRM Ano Ano Ano
KFEU Financování z nadnárodních zdrojů KRM Ano Ano
IPVO Inovace ve venkovském prostoru KRM Ano Ano Ano Ano
KIPVO Inovace ve venkovském prostoru KRM Ano Ano
PREPF Preparátorství UA Ano Ano Ano
PREPK Preparátorství UA Ano Ano Ano
KPRN Právní normy v ochraně přírody KRM Ano Ano
PRN Právní normy v ochraně přírody KRM Ano Ano
KRRP Regiony a regionální politika KRM Ano Ano
RRP Regiony a regionální politika KRM Ano Ano
IIREM Regionální management URT Ano Ano
JJREM Regionální management URT Ano Ano
KSDSP Strategické dokumenty ve státní správě KRM Ano Ano
SDSP Strategické dokumenty ve státní správě KRM Ano Ano Ano
KSVMV Synergie vztahu město - venkov KRM Ano
SVMV Synergie vztahu město - venkov KRM Ano
RSA Řízení služeb 1 KRM Ano
QRSA Řízení služeb A KRM Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Dvořák Petr
Andreji J.
Dvořáková Líšková Zuzana
Accumulation of metals in aquatic ecosystems of small streams protective landscape area of Šumava – Boletice.
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Dvořák Petr
Andreji J.
Dvořáková Líšková Zuzana
Accumulation of metals in aquatic ecosystems of small streams protective landscape area of Šumava – Boletice.
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Klufová Renata
Globalizace a socioekonomické podmínky zaměstnanosti žen zemí Visegradu
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Sdrolias Labros
Aspridis George
Hodnocení strategických dokumentů v regionálním rozvoji České republiky
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Klufová Renata
Hrzán Lukáš
Dvořáková Líšková Zuzana
Lidský a sociální kapitál ve vybraných zemědělských podnicích
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Local perception of floods in the Czech Republic and recent changes in state flood management strategies
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
...
Profil návštěvníků Národního parku Šumava a jejich vztah k nabídkám šetrných forem turismu
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
...
Profile Of Visitors in the National Park Šumava and their Attitude to Environmentally Friendly Tourism Offers
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Maxa Josef
Second Bioeconomy Course
2017 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Sdrolias Labros
...
Systemic approaches and development strategies of the rural small and medium-sized firms in boarder regions
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Dvořáková Líšková Zuzana
Žijí v různých venkovských oblastech i různí lidé?
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sdrolias Labros
Kakkos Nikolaos
Škodová Parmová Dagmar
...
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Cultural Product and Cultural Communication as a Dynamic Bipolar Interaction and Creative Contribution to the Structural Recompiled of the Local Cultural Units
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořák Petr
Andreji Jaroslav
Mráz Jan
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Ecological risk assessment of heavy metals in brown trout (Salmo trutta m. fario) from the military training area Boletice (Czech republic)
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Maxa Josef
First Bioeconomy Course
2016 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Pártlová Petra
...
Importance of Green Marketing and its Potential
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Kokštein Jiří
Dvořáková Líšková Zuzana
Lidský a sociální kapitál v základním školství
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pártlová Petra
Novák Tomáš
Váchalová Radka
Dvořáková Líšková Zuzana
Position, Mission and Role of Local Action Groups (LAG) in the Stability and Development of Rural Space
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Klufová Renata
Škodová Parmová Dagmar
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V HODRUŠSKOM REGIÓNE – BEST PRACTICES
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sdrolias Labros
Gkountroumpi Evangelia
Koffas Stefanos
...
Dvořáková Líšková Zuzana
...
The Evaluation of the Undergraduate Studies Program and The Educational Process in Heis Operating in Uncertainty Conditions: The Case of The Department of Business Administration of the Technological Educational Institute (T.E.I) of Thessaly-Greece
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Škodová Parmová Dagmar
...
Územní dimenze brownfieldů v kontextu udržitelnosti
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Klufová Renata
...
Vplyv ekonomickej globalizácie na štruktúru zamestnanosti v Českej a Slovenskej republike, 1993 -2015/ The impact of economic globalization on employment structure in the Czech and Slovak Republic, 1993 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Vojvodíková Barbora
Majstríková Tereza
Základy brownfieldů v ekonomických souvislostech
2016 KNIHA Učebnice
Detail Dvořák Petr
Andreji J.
Mráz Jan
Dvořáková Líšková Zuzana
Concentration of heavy and toxic metals in fish and sediments from the Morava river basin, Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Ekopolitika a ekonomika životního prostředí
2015 KNIHA Učebnice
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Humlerová Veronika
Klufová Renata
Future perspectives of brownfields – case study from South Bohemia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pártlová Petra
Novák Tomáš
Váchalová Radka
Dvořáková Líšková Zuzana
Position, Mission and Role of Local Action Groups (LAG) in the Stability and Development of Rural Space
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Sůvová Lucie
Pártlová Petra
Postavení žen na trhu práce – případová studie jižní Čechy
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Společenská reflexe povodní v České republice. Komparace proměn státních protipovodňových koncepcí a lokální percepce povodní
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Gkountroumpi Evangelia
Sdrolias Labros
Škodová Parmová Dagmar
...
Dvořáková Líšková Zuzana
The evaluation of the undergraduate studies program of the Department of business administration of the Technological Educational Institute (T.E.I.) of Thessaly-Greece by applying a benchmarking approach
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Gkountroumpi Evangelia
Sdrolias Labros
Škodová Parmová Dagmar
...
Dvořáková Líšková Zuzana
The evaluation of the undergraduate studies program of the Department of business administration of the Technological Educational Institute (TEI) of Thessaly-Greece by applying a benchmarking approach
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Mezerová Adéla
...
The impact of clusters on the socio-economic development of regions in the Czech Republic
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
The use od South-Bohemian ponds for recreational purposes
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Dvořák Petr
Pyszko Martin
Velíšek Josef
Dvořáková Líšková Zuzana
Anatomie a fyziologie ryb
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Dvořák Petr
Andreji J.
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Assessment of selected heavy metals pollution in water, sediments and fish in the basin Dyje, Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Mezerová Adéla
Dvořák Petr
...
Brownfields, Positive - Negative Element of Regional Development
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Obraz změn klimatu v českých denících v letech 1997-2010
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Mezerová Adéla
...
Politické a socioekonomické nástroje regenerace brownfields používané v České republice a dalších zemích Evropské unie
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Andreji Jaroslav
Dvořák Petr
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Content of selected metals in muscle of cyprinid fish species from the Nitra River, Slovakia
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Mrezerová A.
Dvořák Petr
...
Ekologická stopa na příkladu vodáckého tábořiště
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
The impact of tourism on occurrence of selected animal species in the Bohemian Forest
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Šimková Anna
...
Vliv ekologických a sociálních prvků na regeneraci brownfields
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Mezerová Adéla
Cudlínová Eva
...
Změna hodnoty místa – zájem veřejnosti o regeneraci vybraných brownfields
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Pecharová Emilie
Martiš Miroslav
...
A INTEGRATED EVALUATION OF LANDSCAPE CHANGE
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Dvořák Petr
...
Evaluace brownfields na příkladu Jihočeského kraje
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořák Petr
Andreji Jaroslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Fish population and makrozoobenthos of small streams near the water reservoir Lipno I
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Globální hrozba? Analýza obrazu klimatických změn v českých denících v letech 1997 – 2010
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Globální hrozba? Analýza obrazu klimatických změn v českých denících v letech 1997 – 2010
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Jeršovová Lenka
Regenerace brownfields v Jihočeském kraji
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Jeršovová Lenka
Regenerace brownfields v Jihočeském kraji
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
...
Vnímanie problematiky brownfields v Juhočeskom kraji
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Energy governance in České Budějovice and České Budějovice shire - The Czech Case
2010 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Hrabánková Magdaléna
...
Environmentální management - případová studie jihočeských řek Stropnice, Lužnice a Blanice
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Semančíková Eva
...
Problematika brownfields v strategických a taktických dokumentoch ČR a SR
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Semančíková Eva
...
Problematika brownfields v strategických a taktických dokumentoch ČR a SR
2010 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Dvořák Petr
Andreji Jaroslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Rybí společenstvo řeky Řasnice
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořák Petr
Andreji J.
Dušek J.
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Rybí společenstvo řeky Řasnice
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Woman and telemetry
2010 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cervus elaphus
2009 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Komendová Linda
Problematika nezaměstnanosti a její podoby
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Správanie sa jelenej zveri v jednotlivých ročných obdobiach
2009 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Rajský Milan
Dvořáková Líšková Zuzana
Výživa jelenej zveri
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Vladimír
Dvořáková Líšková Zuzana
Červený Jaroslav
...
Výsledky hospodaření s jelení zvěří na Kaplicku
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 62 z 62

Řešitel projektu

Ekonomické aspekty regenerace brownfields v Jihočeském kraji
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy
Řešitel
Spoluřešitelé
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Spoluřešitelé
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Spoluřešitelé
Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe
Řešitel
Spoluřešitelé
Vliv MAS na regionální rozvoj v zemích V4
Řešitel
Spoluřešitelé