Vávra Jan, PhDr., Ph.D.

Vávra Jan, PhDr., Ph.D.

Vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - Kulturologie (2008 Mgr., 2009 PhDr., 2012 Ph.D.)

 

Moje aktivity

Na katedře působím jako vědecký pracovník, věnuji se výzkumu, učím a organizuji každoroční mezioborovou konferenci Naše společná přítomnost, diskusní seminář Budějovické ekonomické dny a koordinuji cyklus celofakultních přednášek Pluralismus v ekonomii. Jsem členem Ediční rady a Rady VaV. Fakultu zastupuji v síti Regionálního centra expertízy Česko pod záštitou United Nations University a ve výkonné redakci webu CzechRural při ČZU.

 

Okruh zájmu

Dlouhodobě se věnuji vztahu člověka a životního prostředí z pohledu společenských věd, především environmentální a rurální sociologie, kulturní ekologie a ekologické ekonomie. Zabývám se sociálními aspekty klimatických změn, konkrétně spotřebou energie a uhlíkovou stopou domácností, sociální percepcí klimatických změn a jejich možnými dopady, nebo samozásobitelstvím potravinami. Věnuji se také širším filosofickým, ekonomickým, sociálním a environmentálním aspektům udržitelného rozvoje. Dalším okruhem mého zájmu, byť v současnosti stranou hlavního výzkumu, je téma krajiny, jako prostoru, kde se setkávají lidé a příroda, s důrazem na historický vývoj kulturní krajiny, proměny land-use, estetické vnímání krajiny a lidský prvek v krajinné ekologii.

 

Výzkumné projekty

 

Výuka a závěrečné práce

Aktuálně učím bakalářský kurz Sociologie a podílím se na výuce magisterských předmětů Projektování venkovské krajiny a Sociologie a metodologie ve vědecké práci. Máte-li zájem u mě psát bakalářskou nebo magisterskou závěrečnou práci, přečtěte si prosím tyto pokyny pro studenty. Nejedná se o oficiální celofakultní pravidla, ale mé představy o naší spolupráci. Témata prací najdete ve STAGu.

 

Moje profily na webu

LinkedIn

Academia.edu

ResearchGate

Google Scholar

ResearcherID

ORCID

Publons (recenze)

 

CV a publikace

České CV    

Seznam publikací s online odkazy    

 

Vybrané publikace

Jehlička, P., Daněk, P., Vávra, J. (v tisku). A change engaging resilience: Home gardening, food sharing and everyday resistance. Canadian Journal of Development Studies. zde

Vávra, J., Megyesi, B., Duží, B., Craig, T., Klufová, R., Lapka, M., Cudlínová, E. (2018). Food self-provisioning in Europe: An exploration of socio-demographic factors in five regions. Rural Sociology 83 (2): 431-461. zde

Vávra, J., Daněk, P., Jehlička, P. (2018). What is the contribution of food self-provisioning towards environmental sustainability? A case study of active gardeners. Journal of Cleaner Production 185: 1015-1023. zde

Duží, B., Tóth, A. Vávra, J. Supuka, J. (2018). Where are the post-communist allotment gardens heading? Focus point on the Czech Republic. Pp. 46–49 in AESOP Sustainable Food Planning Workshop 2018: Towards Sustainable City Region Food Systems. Torino: Politecnico di Torino, Universita di Torino. zde

Tóth, A., Duží, B., Vávra, J., Supuka, J., Bihuňová, M., Halajová, D., Martinát, S., Nováková, E. (2018). Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia. Nature and Culture 13 (1): 162-188. zde

Vávra, J., Lapka, M., Cudlínová, E., Dvořáková-Líšková, Z. (2017). Local perception of floods in the Czech Republic and recent changes in state flood management strategies. Journal of Flood Risk Management 10 (2): 238-252. zde

Cudlínová, E., Lapka, M., Vávra, J. (2017). Bioeconomy as a New Perspective for Solving Climate Change? Pp. 155-166 In L. Westra, J. Gray, F.-T. Gottwald (Eds.). The Role of Integrity in the Governance of the Commons: Governance, Ecology, Law, Ethics. Springer. zde

Cudlínová, E., Vávra, J., Lapka, M. (2016). Soil as a key to food security. Social perception of soil erosion in the Czech Republic (a case study). Pp. 22–35 in L. Westra, J. Gray, A. D’Aloia (Eds.). The Common Good and Ecological Integrity. Human Rights and the Suport of Life. Abingdon, New York: Routledge. zde

Vávra, J., Peters, V., Lapka, M., Craig, T., Cudlínová, E. (2015). What shapes the temperatures of living rooms in three European regions? Sociální studia 12 (3): 135-158. zde

Fischer, A., Peters, V., Neebe, M., Vávra, J., Kriel, A., Lapka, M., Megyesi, B. (2012). Climate change? No, wise resource use is the issue: Social representations of energy, climate change and the future. Environmental Policy and Governance 22 (3): 161–176. zde

Fischer, A., Peters, V., Vávra, J., Neebe, M., Megyesi, B. (2011). Energy use, climate change and folk psychology: Does sustainability have a chance? Results from a qualitative study in five European countries. Global Environmental Change 21 (3): 1025–1034. zde

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky KRM Ano Ano
KESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky KRM Ano
KMD Metodologické dovednosti KRM Ano Ano
MD Metodologické dovednosti KRM Ano Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano
KPVK Projektování venkovské krajiny KRM Ano
PVK Projektování venkovské krajiny KRM Ano
KRUSA Rural Sociology KRM Ano
RUSA Rural Sociology KRM Ano
YRUS Rural Sociology KRM Ano
RSKA Rural Sociology and Landscape KRM Ano Ano
KRUS Rurální sociologie KRM Ano
RUS Rurální sociologie KRM Ano Ano
KRSK Rurální sociologie a krajina KRM Ano
RSK Rurální sociologie a krajina KRM Ano Ano
KSOC Sociologie KPH Ano Ano
SOC Sociologie KPH Ano Ano Ano
KSOC Sociologie KRM Ano Ano Ano
SOC Sociologie KRM Ano Ano Ano
KSVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano
SVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Jehlička Petr
Daněk Petr
Vávra Jan
A change engaging resilience: Home gardening, food sharing and everyday resistance
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Bioeconomy as a New Perspective for Solving Climate Change?
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Local perception of floods in the Czech Republic and recent changes in state flood management strategies
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Daněk Petr
Jehlička Petr
Od Přemka Podlahy ke komunitním zahradám: jak kategorizovat neformální producenty potravin v Česku
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Bureš Otto
Budějovické ekonomické dny podruhé
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Ekonomie, to nejsou jen rovnice a čísla
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Energy demand, carbon footprint and attitudes towards climate change: case study of Czech households with international comparison (with nuclear bonus)
2016 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Dlouhá Jana
Olšáková Doubravka
Vávra Jan
...
Our Common Present: Great Expectations, Projects and Mistakes – Efforts to Understand and Control Nature in the Past and the Present
2016 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Pluralismus v ekonomii
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Public perception of global challenges and risk issues with regards to Bioeconomy
2016 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Soil as a key to food security: social perception of soil erosion in the Czech Republic (a case study)
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Aplikace principů zelené ekonomiky v Evropské Unii
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Sokolíčková Zdenka
Vávra Jan
Lapka Miloslav
...
Naše společná přítomnost: Různé kultury, jedna příroda
2015 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Naše společná přítomnost 2011–2015
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Nová tradice naší fakulty? Budějovické ekonomické dny!
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Nový seminář na Jihočeské univerzitě: Budějovické ekonomické dny
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Problematic social and economic aspects of Czech solar electricity boom
2015 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vávra Jan
Setkání ekologických ekonomů v zemi ledu a gejzírů
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Soil as a ground for our food-shift in soil perception: The case for responsibility for soil erosion
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Společenská reflexe povodní v České republice. Komparace proměn státních protipovodňových koncepcí a lokální percepce povodní
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vojtko Viktor
Šalamoun Jan
Draxlerová Anna
Vnímání fair trade a ekonomické vzdělávání
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Peters Vera
Lapka Miloslav
...
What shapes the temperatures of living rooms in three European regions?
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Duží Barbora
Vávra Jan
Juřička David
...
Environmental Change: Adaptation Challenges
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Green economy in Europe: Green New Deal or just new green dream?
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Green growth from the perspective of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
How to undermine ideas of Green growth: Case of photovoltaic electricity production in the Czech Republic
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
How to undermine ideas of Green growth: Case of photovoltaic electricity production in the Czech Republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Duží Barbora
Attila Tóth
Mária Bihuňová
...
Challenges of Urban Agriculture: Highlights on the Czech and Slovak Republic Specifics
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
Možnosti a limity jednotlivce při zmírňování změn klimatu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Obraz změn klimatu v českých denících v letech 1997-2010
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Od udržitelného rozvoje k zelenému růstu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Undervalued sustainable practice? Case of food self-provisioning in five European regions
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
What are the challenges of Central Europe?
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Co jsme si odnesli z krize? Environmentální a ekologická ekonomie v ČR
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Environmentální výzkum a vzdělávání na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Food and sustainability: Food self-provisioning and food shopping habits in the Czech Republic and selected EU countries
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vera Peters
Vávra Jan
GILDED research project carbon calculator: Methods and results
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lessons learned from economic crisis? Environmental and ecological economics in the Czech Republic
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Zdenka Sokolíčková
...
Our Common Present: Current Challenges of Central Europe
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Size matters: Climate change perception and carbon footprint of Czech households
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Střední Evropa v souvislostech
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Andrew Barton
Vávra Jan
What are the current challenges facing Central Europe?
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Carbon footprint of European households
2012 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vávra Jan
Climate change and the institutions in low carbon transition: Public perception in five EU countries
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Fischer Anke
Peters Vera
Neebe Mirjam
Vávra Jan
...
Climate Change? No, Wise Resource Use is the Issue: Social Representations of Energy, Climate Change and the Future
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Conference Our Common Present: Changing Society? Book of abstracts
2012 KNIHA Sborník
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Sokolíčková Zdenka
Cultural ecology: Contemporary understanding of the relationship between humans and the environment
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Sokolíčková Zdenka
...
Our Common Present: Changing Society?
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Potřebujeme českou environmentální sociologii?
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Proměny krajiny v okolí Jaderné elektrárny Temelín
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Převyšujeme světový průměr. Uhlíková stopa českých domácností.
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Zdenka Sokolíčková
Lapka Miloslav
Role vědy a univerzit ve vzdělávání k udržitelnosti
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
The role of institutions in low carbon transition: Public perception in five EU countries
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Bäckman Stefan
Crabbé Philippe
...
Vávra Jan
...
Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Outcomes
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Vávra Jan
Uhlíková stopa a názory na změnu klimatu: Česko-německé srovnání
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Uhlíková stopa evropských domácností
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Uhlíková stopa jihočeských venkovských a městských domácností
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Fischer Anke
Peters Vera
Vávra Jan
...
Energy use, climate change and folk psychology: Does sustainability have a chance? Results from a qualitative study in five European countries.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Vávra Jan
Globální problémy v regionálním měřítku: Projekt 7. RP EU GILDED
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Altenburg Corinna
Reusswig Fritz
Vávra Jan
Green, compact, renewable? Trying to put sustainability into practice – A tale of 3 medium-sized towns in Europe
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Regional perception of global challenges in five EU countries: economic crisis, environment and technology
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Fischer Anke
Lapka Miloslav
...
Uncertain society: Inconsistencies and doubts about climate change and the transition to a a low carbon economy
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Energy governance in České Budějovice and České Budějovice shire - The Czech Case
2010 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Produkce emisí CO2 Středoevropských venkovských a městských domácností
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Kriel Antoinette
Peters Vera
...
Social representations of energy use and global environmental change ? an exploratory study across Europe
2010 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Vložit vše do košíku 1 - 68 z 68