Předměty

Zkratka Název ZS LS
BT1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
BT2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
B1 Bakalářská práce 1
BP1 Bakalářská práce 1
B2 Bakalářská práce 2
BP2 Bakalářská práce 2
CBL2 Czech Business Law II
TOPO Deliktní odpovědnost podnikatele
KTOPO Deliktní odpovědnost podnikatele
DIP1 Diplomová práce 1
DP1 Diplomová práce 1
D1 Diplomová práce 1
DIP2 Diplomová práce 2
DP2 Diplomová práce 2
D2 Diplomová práce 2
DPN1 Diplomová práce N1
DPN2 Diplomová práce N2
ELAW EU Commercial Law
YELAW EU Commercial Law
EUILG EU and Global Internet Law and Gov.
KEMPA EU and International Business Law
EMOPA EU and International Business Law
EMOP Evropské a mezinárodní obchodní právo
KEMOP Evropské a mezinárodní obchodní právo
KIEUL International and EU Law
IEUL International and EU Law
KALEU Introduction to the EU Law
YLEU Introduction to the EU Law
ALEU Introduction to the EU Law
KILEU Introduction to the EU Law (in English)
ILEU Introduction to the EU Law (in English)
KKSZP Katastr. a stav. zákon, pozemkové právo
KSZPP Katastr. a stav. zákon, pozemkové právo
LAW Law
KLEUA Legislativa EU
KLEU Legislativa EU
LEUA Legislativa EU
DT Master´s Diploma Thesis
DT1 Master´s Diploma Thesis 1
DT2 Master´s Diploma Thesis 2
MUP Mezinárodní a unijní právo
KMUP Mezinárodní a unijní právo
OP Obchodní právo I
KOP Obchodní právo I
OP2 Obchodní právo II
KOP2 Obchodní právo II
KOSPR Občanské a spotřebitelské právo
OSPRA Občanské a spotřebitelské právo
POPP Počítačové právo v podnikání
PRFIP Pracovní a finanční právo
QPRFI Pracovní a finanční právo
PRAPR Pracovní právo
PRPR Pracovní právo
KPRAP Pracovní právo
KPRPR Pracovní právo
ZPRAV Právo
QZPRA Právo
PRAVB Právo
KPRVB Právo
PRAV1 Právo I
PRAV2 Právo II
QOBPR Právo v podnikání I
OBPRA Právo v podnikání I
PP2 Právo v podnikání II
KPP2 Právo v podnikání II
KPPP Právo v podnikání a počítačové právo
PPP Právo v podnikání a počítačové právo
KPSY Psychologie
PSY Psychologie
KPSCH Psychologie
PSCH Psychologie
PRPV Přepravní právo
KPRPV Přepravní právo
SZPRP SZZ Právo
BZPR SZZ Právo
BUPR SZZ Právo
BZPRS SZZ Právo
BZPRP SZZ Právo
KSOC Sociologie
SOC Sociologie
KSOPS Sociologie a psychologie
SOPS Sociologie a psychologie
KSP Správní právo
SP Správní právo
KUPEU Uplatňování práva v EU
XTVOP Vybrané otázky práva
ZLEU Zemědělská legislativa EU
QZLEU Zemědělská legislativa EU
ZP Základy práva
KZP Základy práva
ZSVP Základy soukromého a veřejného práva
KZSVP Základy soukromého a veřejného práva