Manažerská hra I

Zkratka předmětu KOD/MH1
Název předmětu Manažerská hra I
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KOD/MH1
Název Manažerská hra I
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je v první fázi zjistit u studentů prostřednictvím osobnostních testů úroveň jejich praktických kompetencí a doporučit jim, jakým způsobem na jejich rozvoji cíleně pracovat. Ve druhé fázi následně týmová manažerská hra zaměřená na ekonomiku podniku posílí u studentů motivaci a kompetence řešit problémy, pracovat v týmu, rozhodovat se a porozumět dopadům svých rozhodnutí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1) Zpracování a odevzdání týmové semestrální práce včetně sebereflexe dle zadání a termínů uvedených v moodle.
2) Aktivní účast na cvičeních, max. 2 absence.

Obsah

Témata cvičení:

1. Úvod do předmětu
2. Sestavení týmů, aktivity zaměřené na efektivní týmovou práci
3. Testování komunikačních dovedností studentů
4. Testování schopnosti studentů řešit problém
5. Testování argumentačních dovedností studentů
6. Testování organizačních dovedností studentů
7. Manažerská hra - uvedení do problematiky
8. Manažerská hra - situační analýza
9. Manažerská hra - stanovení cílů, příprava rozhodnutí
10. Manažerská hra - implementace rozhodnutí
11. Manažerská hra - implementace rozhodnutí
12. Manažerská hra - implementace rozhodnutí
13. Vyhodnocení výsledků manažerské hry

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radim Dušek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Radim Dušek, Ph.D.
Literatura
  • Veber, J. a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009.
  • Šuleř, O. 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout. Praha: Computer Press., 2008.
  • Armstrong, M. How to be an Even Better Manager. London: Kogan Page, 2008.
  • Lambden, J., Targett, D. Hospodaření malého podniku. Praha: Computer Press, 2005.
  • Lojda, J. Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2011.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Seminární práce, Sebereflexe

Stáhnout jako PDF