Obchodní jednání

Zkratka předmětu KOD/KOJ
Název předmětu Obchodní jednání
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KOD/KOJ
Název Obchodní jednání
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/OJ
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami obchodního vyjednávání a základními komunikačními technikami při všech typech jednání.

Požadavky na studenta

K získání zápočtu je nutná účast minimálně na první a poslední konzultaci a splnění semestrálního projektu - obchodní prezentace vlastního produktu či služby.

Obsah

Obsah přednášek:
1. Úvod do obchodního jednání
2. Předpoklady profesionálního obchodníka
3. Neverbální komunikace
4. Verbální komunikace, rétorika, asertivita
5. Typologie zákazníků a odlišnosti při jednání se zákazníky
6. Příprava na obchodní jednání
7. Prezentační dovednosti obchodníka
8. Storytelling v obchodě
9. Argumentování
10. Tvorba obchodní prezentace
11. Prodejní prezentace
12. Strategie a taktiky vyjednávaní

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student si má hlubší znalosti v oblasti společenského styku a zná zásady a principy obchodního jednání v tuzemsku i zahraničí.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radim Dušek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Radim Dušek, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF