Manažerská hra II

Zkratka předmětu KOD/KMH2
Název předmětu Manažerská hra II
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KOD/KMH2
Název Manažerská hra II
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

V rámci tohoto předmětu studenti v týmech prohloubí praktické dovednosti řešení problémů spojených se situační analýzou, plánováním a rozhodováním při řízení podniku v různě silném konkurenčním prostředí. Studenti si v souladu se svým zaměřením volí buď simulaci maloobchodního nebo hotelového řetězce.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1) Zpracování a odevzdání týmové semestrální práce včetně sebereflexe dle zadání a termínů uvedených v moodle.
2) Aktivní účast minimálně na první a poslední konzultaci.

Obsah

Témata cvičení:

1. Sestavení týmů a představení zadání
2. Situační analýza firmy
3. Stanovení cílů a plánu rozvoje firmy
4. Implementace manažerských rozhodnutí pro 1. rok fungování firmy
5. Implementace manažerských rozhodnutí pro 2. rok fungování firmy
6. Implementace manažerských rozhodnutí pro 3. rok fungování firmy
7. Implementace manažerských rozhodnutí pro 4. rok fungování firmy
8. Implementace manažerských rozhodnutí pro 5. rok fungování firmy
9. Implementace manažerských rozhodnutí pro 6. rok fungování firmy
10. Zhodnocený výsledků manažerské hry formou závěrečných prezentací

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radim Dušek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Radim Dušek, Ph.D.
Literatura
  • Lambden, J., Targett, D. Hospodaření malého podniku. Praha: Profess Consulting, 2005.
  • Bennett, M. Řízení růstu. Praha: Profess Consulting, 2005.
  • Veber, J. a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009.
  • Kotler, P. a kol. Marketing Management. Essex: Pearson, 2009.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Seminární práce, Sebereflexe

Stáhnout jako PDF