Srbová Alena, Ing. Bc., Ph.D.

Srbová Alena, Ing. Bc., Ph.D.

Odborné zaměření

 • Spotřebitelská politika
 • Ochrana spotřebitele
 • Obchod a jeho činnosti
 • Řízení obchodu

Pedagogická činnost

 • Obchodní technologie a provoz
 • Řízení nákupu a prodeje
 • Ochrana spotřebitele
 • Projekt
  Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
  ADS Akademické dovednosti studentů KOD Ano Ano
  KADS Akademické dovednosti studentů KOD Ano Ano
  OOS Consumer Protection KOD Ano Ano Ano
  KKNP Kooperace v nákupu a prodeji KOD Ano Ano Ano Ano
  KMZI1 Metody zpracování informací 1 KMI Ano
  MZI1 Metody zpracování informací 1 KMI Ano Ano
  KMCPK Mezinárodní programy kvality KOD Ano
  MCPK Mezinárodní programy kvality KOD Ano
  KOTP Obchodní technologie a provoz KOD Ano Ano
  OTP Obchodní technologie a provoz KOD Ano Ano Ano
  KOS Ochrana spotřebitele KOD Ano Ano Ano
  OS Ochrana spotřebitele KOD Ano Ano Ano
  SP1 Specializační projekt 1 KOD Ano
  KSTR Spotřebitelské teorie a reálie KOD Ano Ano
  STR Spotřebitelské teorie a reálie KOD Ano Ano Ano
  ZJ Základy jakosti KOD Ano
  KRNP Řízení nákupu a prodeje KOD Ano
  RNP Řízení nákupu a prodeje KOD Ano Ano
  KROP Řízení obchodního provozu KOD Ano Ano Ano Ano
  Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
  Detail Srbová Alena
  Broučková Iveta
  Jaderná Eva
  Vnímání retro obalů - report
  2018 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
  Detail Jaderná Eva
  Srbová Alena
  ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
  2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
  Detail Srbová Alena
  Broučková Iveta
  Jaderná Eva
  Perception of modern and retro packaging
  2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
  Detail Jaderná Eva
  Srbová Alena
  Pavezová Iveta
  Rozdíly ve vnímání retroobalů a současných obalů tradičních výrobků
  2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
  Detail Srbová Alena
  Praktické použití modelu Standard Cost Model
  2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
  Detail Srbová Alena
  Překážky při zavádění systému HACCP v rámci Evropské unie
  2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
  Detail Srbová Alena
  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR
  2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
  Detail Srbová Alena
  Vojtko Viktor
  Spotřebitelské teorie a reálie
  2011 KNIHA Učebnice
  Detail Srbová Alena
  Mimosoudní řešení přeshraničních spotřebitelských sporů
  2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
  Detail Fellegiová Eva
  Srbová Alena
  Regionální značky ? lepší orientace nebo matení účastníků cestovního ruchu?
  2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
  Detail Srbová Alena
  Regionální značky na území Jihočeského kraje a ochrana spotřebitele.
  2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
  Detail Srbová Alena
  Fellegiová Eva
  Regionální značky a ochrana spotřebitele.
  2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
  Detail Srbová Alena
  Regionální značky na území Jihočeského kraje a ochrana spotřebitele
  2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
  Vložit vše do košíku 1 - 13 z 13