ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Musí studenti chodit na povinné nebo povinně volitelné jazykové předměty, když mám jazykový certifikát?

  • Ne, nemusí. Pokud studenti vlastní jazykový certifikát (mezinárodní zkoušky, zkoušky organizované jazykovými školami s právem státní zkoušky) dokládající znalost daného jazyka na minimální jazykové úrovni B1, pak jim budou některé povinné nebo povinně volitelné předměty uznány (např. u angličtiny VTEFA, AJ1/KAJ1 a AJ2/KAJ2, u němčiny VTEF, NJ1/KNJ1 a NJ2/KNJ2). Studenti  ale musí předložit daný certifikát nejpozději během prvního týdne zimního semestru v 1. ročníku a musí si dané předměty postupně zapisovat ve STAGu. Na certifikáty předložené po 1. týdnu zimního semestru studenty již nebude brán zřetel. 

 

Musí studenti podstoupit Vstupní jazykové testy hned v 1. ročníku?

  • Ne, nemusí. Se vstupními jazykovými testy mohou začít později během studia, kdy na základě ukázkových testů dostupných na stránkách Katedry jazyků studenti dosáhnou dostatečné úrovně. Nicméně je vhodné podstoupit test nejpozději v zimním semestru u 2. ročníku, aby pak stihli absolvovat všechny navazující povinné a povinně volitelné jazykové předměty a nemuseli prodlužovat standardní délku studia. 

 

Musí mít studenti splněný předmět Anglický jazyk 2 (AJ2/KAJ2) do konce 2. ročníku?

  • Ne, nemusí. Je to pouze doporučení, aby si nemuseli prodlužovat standardní délku studia.

 

Je možné si zapsat povinný předmět Anglický jazyk prezentace (AJP/KAJP) už v 1. nebo 2. ročníku?

  • Ne, není. Tento předmět si studenti zapisují až na zimní semestr ve 3. ročníku, kdy mají již zadanou bakalářskou práci.

 

Povinný předmět Anglický jazyk prezentace (AJP/KAJP) si lze zapsat jen v zimním semestru?

  • Ano, tento předmět je možné absolvovat výhradně v zimním semestru.

 

Co je to Placement Test?

  • Placement Test je test, který je finálním zápočtovým testem u předmětu AJ2/KAJ2. Tento test, připravený společností Oxford University Press, se odehrává na počítači a studenti v něm musí dosáhnout minimálně jazykové úrovně B1. Studenti mohou podstoupit v rámci předmětu AJ2/KAJ2 test pouze dvakrát. První pokus je zdarma, druhý je zpoplatněný částkou 250 Kč.

 

Je možné si zkusit Placement Test nanečisto?

  • Ano, studenti mohou navštívit Britské centrum JU v Krajinské ulici, kde si za poplatek koupí přístupové heslo a test si pak mohou zkusit doma nanečisto.

 

Bude mi Placement Test uznán, když v něm doma nebo v Britském centru uspěji?  

  • Ne, nebude. Studentům se uzná pouze Placement test, který organizuje EF pod dohledem pedagogů z Katedry jazyků v rámci předmětu AJ2/KAJ2.

 

Musím chodit na hodiny, když mám jazykový certifikát?   

  • Záleží na druhu certifikátu, je vždy nutné konzultovat danou záležitost individuálně s pracovníky Katedry jazyků. Pokud je předložený jazykový certifikát uznatelný (jedná se např. o mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Cambridge Certificate, TOEFL, City & Guilds), pak si studenti zapisují postupně, kvůli podmíněnosti, jednotlivé předměty, do hodin nechodí a na konci semestru jim je udělen zápočet.