Katedra jazyků

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce bude v období od 1. července do 21. září 2018 uzavřena budova děkanátu Ekonomické fakulty, a to jak pro studenty, tak i zaměstnance fakulty.

V případě Vašich požadavků a dotazů kontaktujte pracovníky a pedagogy především emailem. 

 

Hlavní náplní práce Katedry jazyků EF je zajištění veškeré jazykové výuky pro studenty všech oborů a ročníků Ekonomické fakulty. Výuka je nabízena pro jazyky anglický, německý, ruský, francouzský, italský a španělský. Katedra poskytuje další služby (překlady, korektury textů, přípravy programů v cizích jazycích, ...) podle potřeb EF. Katedra nemá vlastní vědecký program.

Veškerá výuka je poskytována na mírně nebo středně pokročilé úrovni, tak aby studenti mohli navázat na základy ze středních škol. Program jazykových kurzů odpovídá mezinárodním úrovním podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a studenti získávají po absolvování kurzů doklady o své jazykové způsobilosti. Doklady mohou využít pro studium na partnerských univerzitách v průběhu studia na EF nebo později při ucházení o zaměstnání u firem.

Před zahájením studia jazyků si mohou studenti otestovat své znalosti pomocí ukázkových „vstupních testů“ uvedených pro každý jazyk. Kurzy pro začátečníky jsou případným zájemcům pro všechny poskytované jazyky nabízeny v rámci Centra celoživotního vzdělávání (CCV).

Katedra jazyků je členem České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách - CASAJC

 

 Casalc.jpg

 

Sídlo katedry je v budově A (děkanát EF), v prvním patře v kancelářích 110-112.

 

Důležité odkazy:


Potvrzení o Placement testech jsou k vyzvezdnutí na sekretariátu KJE do 27.6.2018 a poté až od října 2018


Výuka a zápis jazykových předmětů na EF JU - Opatření děkana EF č. 140/2018