Předměty

Zkratka Název ZS LS
BT1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
BT2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
B1 Bakalářská práce 1
B2 Bakalářská práce 2
OEP1 Business Economics
DIP1 Diplomová práce 1
D1 Diplomová práce 1
DIP2 Diplomová práce 2
D2 Diplomová práce 2
DPN1 Diplomová práce N1
DPN2 Diplomová práce N2
OHSS Economic and Social Statistics
DECOA Economics
EC Economics
EA Ekonomická analýza
QEA Ekonomická analýza
EKO Ekonomie
DEKO Ekonomie
QEP1 Ekonomika podniku
EP1 Ekonomika podniku
KEZ Ekonomika zemědělství
EZ Ekonomika zemědělství
KHSS Hospodářská a sociální statistika
HSS Hospodářská a sociální statistika
HP Hospodářská politika
KHP Hospodářská politika
YMAE1 Macroeconomics I
YMAE2 Macroeconomics II
OMAE2 Macroeconomics II
MAEA Makroekonomie A
MAE1 Makroekonomie I
KMAE1 Makroekonomie I
MAE2 Makroekonomie II
KMAE2 Makroekonomie II
MAE2N Makroekonomie II
KMA2N Makroekonomie II
OMANE Managerial Economics
MANEK Manažerská ekonomika
KMAEK Manažerská ekonomika
DT Master´s Diploma Thesis
DT1 Master´s Diploma Thesis 1
DT2 Master´s Diploma Thesis 2
YMIE1 Microeconomics I
YMIE2 Microeconomics II
OMIE2 Microeconomics II
MIE Mikroekonomie
KMIE1 Mikroekonomie I
MIE1 Mikroekonomie I
MIE2N Mikroekonomie II
KMIE2 Mikroekonomie II
MIE2 Mikroekonomie II
KMI2N Mikroekonomie II
QMZDS Mzdové soustavy
MZDS Mzdové soustavy
KOPM Oceňování podniku a majetku
OPM Oceňování podniku a majetku
POJ Pojišťovnictví
KPOJ Pojišťovnictví
PRI Projektování investic
PI Projektování investic
KPI Projektování investic
SZOEK SFE Economics
BZE SZZ Ekonomie
SZE SZZ Ekonomie
BZEK SZZ Ekonomie
SZEK SZZ Ekonomie
QBZEA SZZ Ekonomika agrosystému
BZEAS SZZ Ekonomika agrosystému
BZEP2 SZZ Ekonomika podniku
BZHPE SZZ Hospodářská politika a ekonomie
SZMEK SZZ Manažerská ekonomika
BZPOE SZZ Podniková ekonomika
BZPE SZZ Podniková ekonomika
QBZPE SZZ Podniková ekonomika
OMZDS Systems of Wages
KTP Trh práce
TP Trh práce
ZE Základy ekonomie
QZE Základy ekonomie