Alina Jiří, Ing., Ph.D.

Alina Jiří, Ing., Ph.D.

Odborné zaměření:

  • Dopady dopravy na růst a rozvoj regionu
  • Externality dopravy a jejich kvantifikace

 

Pedagogické zaměření:

  • Výuka ekonomie (Mikroekonomie 1, Makroekonomie 1, Mikroekonomie 2, Základy ekonomie)
  • Výuka předmětů v AJ (Microeconomics 1, Microeconomics 2, Macroeconomics 1)

 

Ostatní aktivity:

  • Člen Akademického senátu EF JU v Českých Budějovicích
  • Člen státnicových komisí na Dopravní fakultě Jana Pernera, Univerzita Pardubice.
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DMAN Dopravní management KŘE Ano Ano
EC Economics KEN Ano Ano
YMAE1 Macroeconomics I KEN Ano Ano Ano
MAE Makroekonomie KEN Ano
MAEA Makroekonomie A KEN Ano Ano
KMAE1 Makroekonomie I KEN Ano Ano
MAE1 Makroekonomie I KEN Ano Ano Ano
YMIE1 Microeconomics I KEN Ano Ano Ano
OMIE2 Microeconomics II KEN Ano Ano
YMIE2 Microeconomics II KEN Ano Ano
MIE Mikroekonomie KEN Ano
KMIE1 Mikroekonomie I KEN Ano
MIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano Ano
KMIE2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano
KMI2N Mikroekonomie II KEN Ano
MIE2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano Ano
MIE2N Mikroekonomie II KEN Ano Ano
ZE Základy ekonomie KEN Ano Ano Ano
ZEF Základy ekonomie KEN Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vrbová Petra

Cempírek Václav

Alina Jiří
Buffer stock implementation in the regional context
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Petrách Filip

Šetek Jaroslav

Alina Jiří
Business in Waste Treatment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav

Petrách Filip

Faltová Leitmanová Ivana

Alina Jiří
Economic Aspects of the Concept of Active Service for the Public Sector
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Novotná Martina

Petrách Filip

Alina Jiří
...
Ekonomická stabilita podniku v nestabilním prostředí
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Hálová Pavlína

Impacts of education on economic growth
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrbová Petra

Cempírek Václav

Alina Jiří
Process of consignment stock implementation
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip

Alina Jiří
Selected Forms of Ownership on Real Estate and Reconstruction Financing
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrbová Petra

Alina Jiří
Cempírek Václav

Usage of EDI (electronic data interchange) in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Vliv silniční dopravy na cestovní ruch
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Hálová Pavlína

The economic effects of investments in road infrastructure in Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hálová Pavlína

Alina Jiří
Analysis of investment in infrastructure and other selected determinants influence to unemployment in CR regions
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Analýza vhodnosti implementace systému Carpool ve vybraném regionu
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
Volek Tomáš

IMPACTS OF CANCELLATION THE ENTRANCE EXAMINATIONS ON COURSES ECONOMICS
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš

Alina Jiří
Mezera v produktivitě mezi Českou republikou a EU
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip

Alina Jiří
PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Alina Jiří
Regional disparities in productivity of small and medium-sized enterprises in the food industry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip

Alina Jiří
Transport as a Key Factor of Competitiveness in Selected Regions
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Externí náklady spojené s dopravními nehodami
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip

Alina Jiří
Vrchota Jaroslav

KVANTITATIVNÍ SOUVISLOSTI VYBRANÝCH SOCIOEKONOMICKÝCH A DEMOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTIK A UKAZATELŮ NA ÚROVNI OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip

Alina Jiří
Novotná Martina

...
PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
The models of calculation of external cost from road traffic accidents
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš

Alina Jiří
Usage of electronic supports for learning economics
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Petrách Filip

Analýza vhodnosti implementace systémů podpory mobility – v kontextu udržitelného rozvoje
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Petrách Filip

Alina Jiří
...
Deformace ve vykazování výkonnosti v sektoru A v rámci členění NACE-CZ-mimotržní vlivy
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš

Alina Jiří
Multimediální podpora výuky ekonomie na ekonomické fakultě jihočeské univerzity
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
CAR-SHARING SYSTÉM V KONTEXTU MANAGEMENTU MOBILITY
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
MODEL VÝPOČTU OPTIMÁLNÍ INTENZITY NA SILNICÍCH I. TŘÍD JIHOČESKÉHO KRAJE
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
INTENZITA SILNIČNÍ DOPRAVY VE VZTAHU K ROZVOJI REGIONU
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
MATEMATICKÝ MODEL PLÁNOVÉ ROZVAHY PODNIKU
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Novotná Martina

Volek Tomáš

Alina Jiří
Semestrální projekt Firma III
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
VLIV DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONU NA VÝŠI PŘIROZENÝCH NÁKLADŮ DOPRAVNÍ KONGESCE
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
Hodnota cestovní času a její aplikace v modelech výpočtů dopravních kongescí
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA A JEJÍ ASPEKTY
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
Hanzal Petr

MĚŘENÍ NÁKLADŮ DOPRAVNÍCH KONGESCÍ
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
MODELOVÁNÍ A SIMULACE DOPRAVNÍCH TOKŮ S VYUŽITÍM BAYESIAN PŘÍSTUPU
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
VYUŽITÍ SPEED - FLOW KŘIVKY V DOPRAVNÍM MODELOVÁNÍ
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
MOBILITA OBYVATEL A ZPŮSOBY DOPRAVY DO ZAMĚSTNÁNÍ
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
MODEL DOPRAVNÍCH KONGESCÍ DLE MOHRINGA A HARWITZE
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Model průjezdnosti křižovatkou
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
Dušek Jiří

Problematika dopravních kongescí
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
Region consequences of the transport impacts quantification
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
SIMULAČNÍ MODEL DOPRAVNÍHO ÚSEKU
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pešek Jiří

Alina Jiří
VODNÍ ŽIVEL JAKO MOŽNÉ OHROŽENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE A JEHO VLIV NA CESTOVNÍ RUCH
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Carpool systém v kontextu rozvoje vybraného regionu.
2007 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Externality v dopravě.
2007 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Alina Jiří
Hospodářský růst regionů
2007 KNIHA Sborník
Detail Dušek Jiří

Alina Jiří
Integrovaný dopravní systém v Jihočeském kraji
2007 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dušek Jiří

Alina Jiří
Integrovaný dopravní systém v Jihočeském kraji
2007 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 48 z 48

MENU