Kislingerová Eva, prof. Ing., CSc.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KMAEK Manažerská ekonomika KEN Ano Ano
MANEK Manažerská ekonomika KEN Ano Ano