Předměty

Zkratka Název ZS LS
OPCC .NET Platform Applications Development
ADS1A Algorithms and Data Structures 1
KDS1A Algorithms and Data Structures 1
KADS1 Algoritmy a datové struktury 1
ADS1 Algoritmy a datové struktury 1
KADS2 Algoritmy a datové struktury 2
ADS2 Algoritmy a datové struktury 2
ADIS1 Analysis and Design of IS 1
ADIS2 Analysis and Design of IS 2
KANS1 Analýza a návrh IS 1
ANIS1 Analýza a návrh IS 1
KANS2 Analýza a návrh IS 2
ANIS2 Analýza a návrh IS 2
BT1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
BT2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
B1 Bakalářská práce 1
BP1 Bakalářská práce 1
B2 Bakalářská práce 2
BP2 Bakalářská práce 2
OZPG Basic Programming
KBIS Bezpečnost informačních systémů
BIS Bezpečnost informačních systémů
OPDIS Business Information Systems
OBIS1 Business Information Systems 1
BI Business Inteligence
OBI Business Inteligence
KBI Business Inteligence
YTSPP Creation and SW Support for Projects
ODBS1 Database Systems 1
ODBS2 Database Systems 2
DBS1 Databázové systémy 1
KDBS1 Databázové systémy 1
KDBS2 Databázové systémy 2
DBS2 Databázové systémy 2
DMA Demografické metody a analýzy
KDMA Demografické metody a analýzy
DIP1 Diplomová práce 1
D1 Diplomová práce 1
DIP2 Diplomová práce 2
D2 Diplomová práce 2
DPN1 Diplomová práce N1
DPN2 Diplomová práce N2
YDMI Discrete Mathematics I
DMIA Discrete Mathematics I
KDMIA Discrete Mathematics I
KDIIA Discrete Mathematics II
DMIIA Discrete Mathematics II
YDMII Discrete Mathematics II
DSA Discrete Structures
DMI Diskrétní matematika I
KDMI Diskrétní matematika I
KDMII Diskrétní matematika II
DMII Diskrétní matematika II
DS Diskrétní struktury
POIA E-Business and E-Commerce
YEBS E-business
EBS E-business
KEBS E-business
YENM Econometrics
EGA Economic Geography
KEGA Economic Geography
ENM Ekonometrie
KENM Ekonometrie
EG Ekonomická geografie
KEG Ekonomická geografie
OEPUB Electronic Publishing
EPUB Elektronické publikování
KEPUB Elektronické publikování
YFINM Financial Mathematics
KFNMA Financial Mathematics
FINMA Financial Mathematics
FRD Financial Risk and Derivatives
AFPMA Finanční a poj. matematika (anglicky)
KAFPM Finanční a poj. matematika (anglicky)
FPMAT Finanční a pojistná matematika
KFPMA Finanční a pojistná matematika
FINM Finanční matematika
KFINM Finanční matematika
OOOP Fundamentals of Software Engineering
KGIS1 Geografické informační systémy 1
GIS1 Geografické informační systémy 1
GIS2 Geografické informační systémy 2
KGIS2 Geografické informační systémy 2
GCR Geografie cestovního ruchu
GCRK Geografie cestovního ruchu
KGSHA Geografie světového hospodářství A
OGIS1 Geographic Information Systems 1
OITS IT Services and Operations of IS
ITSP IT služby a provoz informačních systémů
KITSP IT služby a provoz informačních systémů
QINF Informatika
INF Informatika
INFB Informatika II
KIMM Information Management Methods
YIMM Information Management Methods
IMM Information Management Methods
YIMM2 Information Management Methods 2
IMM2 Information Management Methods 2
OBIS Information Systems Security
OPS Information and Communication Networks
PS Informační a komunikační sítě
KPS Informační a komunikační sítě
IZS Informační a znalostní systémy
JA Jazyky a automaty
DKME Kvantitativní metody v ekonomii
KMR Kvantitativní metody v rozhodování
YLA Languages and Automata
LA Languages and Automata
OVMS Levelling seminar in Mathematics
OVSP Levelling seminar in Programming
MINFA Managerial Informatics 1
YMINF Managerial Informatics 1
KMIFA Managerial Informatics 1
KMINF Manažerská informatika 1
MINF Manažerská informatika 1
MINF2 Manažerská informatika 2
KMIF2 Manažerská informatika 2
MSPP Manažerské simulace podnik. procesů
DT Master´s Diploma Thesis
DT1 Master´s Diploma Thesis 1
DT2 Master´s Diploma Thesis 2
MMO Matematické modelování
MAT Matematika
QZMAT Matematika
ZMAT Matematika
MATEA Matematika I
MATI Matematika I
KMATI Matematika I
KMTII Matematika II
MATEB Matematika II
MATII Matematika II
MAT3 Matematika III
MATE Matematika pro ekonomy
KMATE Matematika pro ekonomy
YMATI Mathematics I
KMATA Mathematics I
MATIA Mathematics I
KMIIA Mathematics II
MAIIA Mathematics II
YMAII Mathematics II
YMAT3 Mathematics III
MAT3A Mathematics III
MAEN1 Mathematics in English and CLIL 1
MAEN2 Mathematics in English and CLIL 2
DMSWA Methodology of Scientific Work
MVVM Metody výzkumu veřejného mínění
KMVVM Metody výzkumu veřejného mínění
MZI Metody zpracování informací
KMZI Metody zpracování informací
MZI2 Metody zpracování informací II
KMZI2 Metody zpracování informací II
KMDAX Microsoft Dynamics Ax
MDAX Microsoft Dynamics Ax
OMDAX Microsoft Dynamics Ax
MRP Modelování regionálních procesů
YMDT Models of Decision Theory
MDT Models of Decision Theory
KMDT Models of Decision Theory
OOSY1 Operating Systems 1
OA Operační analýza
KOA Operační analýza
KOSY1 Operační systémy 1
OSY1 Operační systémy 1
KOSY2 Operační systémy 2
OSY2 Operační systémy 2
PDIS Podnikové informační systémy
PDIS1 Podnikové informační systémy
KPDIS Podnikové informační systémy
KPDS1 Podnikové informační systémy
PDIS2 Podnikové informační systémy II
KPDS2 Podnikové informační systémy II
POI Podnikání a obchodování na internetu
KPOI Podnikání a obchodování na internetu
POJM Pojistná matematika
KPOJM Pojistná matematika
KPRSM Pravděp. rozh. a stochast. modely v eko.
PRSM Pravděp. rozh. a stochast. modely v eko.
PGJA Programování v jazyce Java
KPGJA Programování v jazyce Java
PIS Projektování informačních systémů
KPIS Projektování informačních systémů
PIS2 Projektování informačních systémů II
DKMEA Quantitative Methods in Economy
REPMA Repetitorium středoškolské matematiky
RM Rozhodovací modely
KRM Rozhodovací modely
RM2 Rozhodovací modely II
BZECI SFE Economic Informatics
BZIFA SFE Informatics
BZAE SZZ Analýza ekonomic. dat a rozhodování
BZAER SZZ Analýza ekonomic. dat a rozhodování
BZVT SZZ Aplikace výpočetní techniky
BZEKI SZZ Ekonomická informatika
BZEK SZZ Ekonomická informatika
BFPM SZZ Finanční a pojistná matematika
BFCPM SZZ Finanční a pojistná matematika
BZINF SZZ Informatika
SZIS SZZ Informační systémy
SZKE SZZ Kvantitativní metody v ekonomii
SZKER SZZ Kvantitativní metody v ekonomii
KSKJ Skriptovací jazyky
SKJ Skriptovací jazyky
YSCEV Stat. Comp. Envir. and Visualisation
YSTMA Stat. Methods - Marketing Applications
OSMMA Stat. Methods - Marketing Applications
YSMAC Stat. Modelling and Time Series Analysis
KSTMA Statistické metody - marketing. aplikace
STMA Statistické metody - marketing. aplikace
KSTAE Statistické metody v ekonomii
STATE Statistické metody v ekonomii
KSMAC Statistické modelování a analýza č. řad
SMAC Statistické modelování a analýza č. řad
SVV Statistické výp. prostředí a vizualizace
KSVV Statistické výp. prostředí a vizualizace
SRK Statistické řízení kvality
KSTAR Statistika regionů
STATR Statistika regionů
SME Stochastické modely v ekonomii
SRIS Strategie a řízení informačních systémů
OTPP Technical Tools and IS Infrastructure
TPP Technické prostředky a infrastruktura IS
KTPP Technické prostředky a infrastruktura IS
TPS Teorie pravděpodobnosti a statistika
KTPS Teorie pravděpodobnosti a statistika
TPS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1
KTPS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1
TPS2 Teorie pravděpodobnosti a statistika 2
KTPS2 Teorie pravděpodobnosti a statistika 2
KBEG The Basics of Economic Geography
KGWEA The Geography of the World Economy A
TPSA Theory of Probability and Statistics
YTPS Theory of Probability and Statistics
KTPSA Theory of Probability and Statistics
YTPS1 Theory of Probability and Statistics 1
OTPS1 Theory of Probability and Statistics 1
TPS1A Theory of Probability and Statistics 1
KPS1A Theory of Probability and Statistics 1
TPS2A Theory of Probability and Statistics 2
OTPS2 Theory of Probability and Statistics 2
YTPS2 Theory of Probability and Statistics 2
KPS2A Theory of Probability and Statistics 2
TISIT Trendy IS/IT
TSPP Tvorba a softwarová podpora projektů
TWSA Tvorba webových stránek a aplikací
KTWSA Tvorba webových stránek a aplikací
VTEFM Vstupní test z anglického jazyka
VSM Vybrané statistické metody
VMS Vyrovnávací matematický seminář
VSPR Vyrovnávací seminář z pravděpodobnosti
KVSP Vyrovnávací seminář z programování
VSP Vyrovnávací seminář z programování
KPCC Vývoj aplikací na platformě .NET
PCC Vývoj aplikací na platformě .NET
VPAMS Vývoj podnikových aplikací v MS
VWF Vývoj webových aplikací s frameworky
YTWSA Web Design
OTWSA Web Design
OXML XML - Markup Languages Theory and Pract.
KXML XML - Teorie a praxe značkovacích jazyků
XML XML - Teorie a praxe značkovacích jazyků
ZIV Zpracování informací ve vědě
ZDG Základy demografie
KZDG Základy demografie
KZEG Základy ekonomické geografie
ZEG Základy ekonomické geografie
KZPG Základy programování
ZPG Základy programování
KOOP Základy softwarového inženýrství
OOP Základy softwarového inženýrství
ZZD Získávání znalostí z databází
KZZD Získávání znalostí z databází
KUUI Úvod do umělé inteligence
UUI Úvod do umělé inteligence