Podnikové informační systémy

Zkratka předmětu KMI/PDIS
Název předmětu Podnikové informační systémy
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/PDIS
Název Podnikové informační systémy
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz poskytuje informace z oblasti vývoje, návrhu a implementace podnikových informačních systémů v jednotlivých částech jejich životního cyklu. Dává přehled o současných IT/ICT systémech a jejich nadstavbách, prvky řešení, systémy pro podporu vrcholového managementu (EIS), systémy APS, znalostní systémy - BI)

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování a obhájení zadané seminární práce

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do problematiky podnikových informačních systémů;
2. Úvod do problematiky podnikových informačních systémů (PIS); Architektura PIS;
3. Budování podnikových informačních systémů, Životní cyklus , Způsoby pořízení PIS;
4. ERP- Enterprise Resource Planning; popis systémů a jaké činnosti zajišťuje, Významní výrobci ERP systémů;
5. Využití PIS pro v řízení ekonomického procesu, HRM, řízení majetku a správě kritických aktiv;
6. Využití PIS pro v řízení ekonomického procesu - logistika, prodej, CRM;
7. Informační podpora tvorby a řízení dokumentace, workflow. CMS;
8. Systémová integrace, základní pojmy a přístupy;
9. Aplikační architektury IS/ICT, Branžová řešení ERP, Aplikace pro řízení externí vztahů, Podpora E-businessu;
10. Analýzy trhu podnikových IS, rozvojové trendy;
11. Bezpečnost v informačních systémech;
12. Řízení provozu podnikové informatiky, standardy v IS;
13. Analýzy trhu podnikových IS, rozvojové trendy.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předpokládá se znalost pojmů v rozsahu předmětu Manažerská informatika.

Získané způsobilosti

Studenti získají základní dovednosti a znalosti potřebné při specifikaci požadavků na informační systém, jeho analýzy, návrhu a implementaci. Studenti by měli být schopni koordinovat činnosti při zavádění podnikových informačních systémů a mít přehled o podnikových informačních systémech na trhu a jejich funkcionalitě.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
 • Přednášející: Ing. Radek Bartuška, MBA, doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Ing. Petr Hanzal, Ph.D., RNDr. Josef Milota
 • Cvičící: Ing. Radek Bartuška, MBA, doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Ing. Petr Hanzal, Ph.D., RNDr. Josef Milota
Literatura
 • GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P. Podniková informatika. Praha, Grada, 2006.
 • BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. Praha, Grada, 2008.
 • ŘEPA, V. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. Grada, Praha, 2007.
 • WESKE, M. Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, Springer. Berlin, 2007.
 • GENTLE, M. IT SUCCESS! Towards a New Model for Information Technology. Wiley, Chichester, 2007.
 • IN, Lee. E-business Innovation and Process Management. London, Cybertech Publishing, 2007.
 • STAIR, R., REYNOLDS, G. Principles of Information Systems. Boston, 2007.
 • VRANA, I., RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praktická příručka pro podnikové manažery. Praha, Grada, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF