Akademický senát

Předseda
Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D. Katedra účetnictví a financí
Místopředsedové
Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D. Katedra řízení
Petr Hojdánek student ŘEP
Členové - akademičtí pracovníci
JUDr. Rudolf Hrubý Katedra práva
doc. RNDr. Tomáš Mrkvička,Ph.D. Katedra aplikované matematiky a informatiky
Ing. Filip Petrách, Ph.D. Katedra ekonomiky
doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. Katedra obchodu a cestovního ruchu
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. Katedra řízení
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Ph.D. Katedra regionálního managementu
Ing. Petr Štumpf, Ph.D. Katedra obchodu a cestovního ruchu
Ing. Tomáš Volek, Ph.D. Katedra ekonomiky
Členové - studenti
Michal Brychta student ŘEP
Petr Hojdánek student ŘEP
Matyáš Hric student ŘEP
Jan Kasanda student ÚFŘP
Robert Klein student OP

MENU