Sdělení děkana

Sdělení děkana č. 84/2018
Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management
Sdělení děkana č. 84/2018
Organization and timetable of State Final Examinations of the Master’s study program of Regional and European Project Management
Sdělení děkana č. 78/2017
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu v akademickém roce 2016/2017
Sdělení děkana č. 75/2017
Předběžný zápis a zápis do akademického roku 2017/2018
Sdělení děkana č. 74/2017
Harmonogram SZZ
Sdělení děkana č. 71/2017
Organization and timetable of State Final Examinations of the Master’s study program of Regional and European Project Management
Sdělení děkana č. 70/2017
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2016/2017
Sdělení děkana č. 39/2014
SD 2014_39 - O uznávání předmětů absolvovaných na VOŠ v rámci studia v bakalářských studijních programech a oborech

MENU