Pojišťovnictví

Předmět Pojišovnictví 6. 12. odpadá. Bude nahrazeno
Uzavření studijního oddělení 20.12.2018 - 2.1.2019