ZÁKON o vysokých školách a o změně a doplnění dalšších zákonů