Ukázkové testy přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů

 

Obchodní podnikání

Ekonomie
Obchodní podnikání

Účetnictví a finanční řízení podniku

Ekonomie
Finance podniku, účetnictví a daňový systém

Strukturální politika EU a rozvoj venkova

Ekonomie
Regionální projektování a management

Řízení a ekonomika podniku

Ekonomie
Řízení podniku

Ekonomická informatika

Informační systémy
Anglický jazyk