Publications

Authors Název publikace Rok Type Poddruh publikace
Detail Bergami Roberto

Aulino Biagio

An Exploratory Study of French University Students Pursuing L2 English: Career, Cyberlanguage, and Jargon/Slang
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Janeček Petr

Melková Šárka

Cestování českých seniorů na příkladu města Strakonice
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pícha Kamil

Étude ILIC “Influence of Lifetime Information on Consumer”
2016 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Pícha Kamil

Skořepa Ladislav

Factors of Purchase of Bread – Prospect to Regain the Market Share?
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina

Bergami Roberto

Vojtko Viktor

Choice of purchase currency by Czech exporters sourcing abroad
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bergami Roberto

International Delivery Risks: The Case of Delivered Duty Paid in Australia
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav

Bednářová Dagmar

Kopta Daniel

...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Krásnická Martina

Vojtko Viktor

Strnad Zdeněk

...
Learning outcomes of simulation of insolvency proceedings inspired by the US Mock trials
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dušek Radim

Šalamoun Jan

New teaching Trends in the Field of Trade and Tourism
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Hana

Pícha Kamil

Navrátil Josef

...
Perception of quality in decision making regarding purchase of organic food
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Doležalová Hana

Bednářová Dagmar

Dušek Radim

Podpora kvality výuky/výuky kvality na VŠ formou odborných praxí a certifikačních aktivit
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr

Vojtko Viktor

Systémově dynamický model pro podporu řízení destinace cestovního ruchu jižní Čechy
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef

Pícha Kamil

White Baravalle Gilliam Vivian L.

The interest of visitors to protected natural areas in 'green' accommodation
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef

Kučera Tomáš

Pícha Kamil

...
The preferences of tourists in their expectations of chateau gardens: a Central and Eastern European perspective
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef

Knotek Jaroslav

Hanzelková Eliška

...
Tourists' knowledge of a visited environment and the immediate influence on this knowledge of completing an interpretive nature trail: Beskydy protected landscape area, west Carpathians
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor

Štumpf Petr

Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v květnu až září 2016
2016 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Navrátil Josef

Šejnohová Hana

Doležalová Hana

...
Atlas ekologické zemědělské produkce - Česká republika
2015 MAPA Mapa
Detail Schusterová Tereza

Rybová Jarmila

Comparative Analysis of the Health Insurance System in the Czech Republic and Slovakia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor

Štumpf Petr

Pavezová Iveta

Dílčí výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v květnu až září 2015
2015 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Štumpf Petr

Janeček Petr

Komparace jižních Čech a Horního Rakouska jako destinací cestovního ruchu
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Solarová Petra

Loyalty Programmes of Selective Grocery Retailers in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr

Janeček Petr

Management destinace a úloha organizace destinačního managementu v jižních Čechách
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Švarcová Marie

Horáková Helena

Marketingová situační analýza ve službách marketingových manažerů jako nástroj strategického procesu
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor

Marketingová studie trhu zvukově a tepelně izolačních folií pro firmu HAPPICH CZ s.r.o.
2015 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Dvořák Vladimír

Means of transport as a factor in maintaining mobility in terms of sustainable tourism
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor

Štumpf Petr

Návrh metodiky měření návštěvnosti turistických cílů pro CzechTourism
2015 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Švarcová Marie

Horáková Helena

Romová Hana

Opinion Managers to Ensure the Company's Market Position
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štumpf Petr

Janeček Petr

Priority rozvoje cestovního ruchu – expertní pohled
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor

Štumpf Petr

Profil návštěvníků a ekonomické dopady cestovního ruchu v Českých Budějovicích za rok 2014
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Volfová Hana

Šalamoun Jan

Bergami Roberto

Rationality of University Students: A Behavioral Economics and Consumer Behavior Perspective
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr

Regional strategic documents of sustainable tourism development: Comparison of the regions of South Bohemia and Upper Austria
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor

Volfová Hana

Regional Sustainable Tourism - A System Dynamics Perspective
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor

Volfová Hana

Regionálně udržitelný cestovní ruch – systémově dynamická perspektiva
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Doležalová Hana

Pinkasová Tereza

Riedererová Monika

...
Selected Aspects of Regional Organic Food Market – Price Analysis
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor

Rolínek Ladislav

Solarová Petra

System Dynamics Perspective on Crises in Small and Medium Enterprises
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Navrátil Josef

Knotek Jaroslav

Pícha Kamil

...
The protected areas: Are they still in the ‘pleasure periphery’ or are they destinations for sustainable tourism activities?
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef

Knotek Jaroslav

Pícha Kamil

The significance of self-guided interpretive trails in protected areas for the environmental education of visitors
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor

Šalamoun Jan

Draxlerová Anna

Vnímání fair trade a ekonomické vzdělávání
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Solarová Petra

Zpětná vazba od zákazníků v maloobchodě: překážky a stimuly pro její poskytování. Časť I.
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Solarová Petra

Zpětná vazba od zákazníků v maloobchodě: překážky a stimuly pro její poskytování. Časť II.
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina

Bergami Roberto

Adoption of the Euro by the Czech Republic: Legal, Political and Economic Considerations
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Solarová Petra

Angažování zákazníků v rámci marketingového managementu podniku: metodické aspekty tvorby teoretického modelu
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Solarová Petra

Angažovanost spotřebitelů v maloobchodě - získání námětů
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr

Dvořák Vladimír

Cultural Tourism – Opportunities for Reducing Regional Disparities
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Solarová Petra

Customer Influence on the Trading Range of Goods in Retailing
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kroupová Šárka

Navrátil Josef

Pícha Kamil

...
Differentiation of the Demand for the Hunting Tourism in the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Doležalová Hana

Pícha Kamil

Navrátil Josef

...
Ekologická zemědělská produkce - trh biopotravin - Jižní Čechy
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Doležalová Hana

Pícha Kamil

Navrátil Josef

...
Factors That Influence the Selling of Milk Through Milk Vending Machines
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šalamoun Jan

Volfová Hana

Fairtrade and its Application in the academic Sphere; the Case of the University of South Bohemia, Faculty of Economics
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volfová Hana

Gladiátor – tavený sýr s ječnou perličkou
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Krásnická Martina

Bergami Roberto

Vojtko Viktor

Choice of Invoice Currency by Czech Exporters
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor

Tichá Lucie

International Road Cargo Transports Risks – The Czech Transporters’ Perspective
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bergami Roberto

Investor State Dispute Settlement in Free Trade Agreements: An Australian Perspective
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švarcová Marie

Horáková Helena

Romová Hana

Marketing and Communication – Marketing communication
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Srbová Alena

Praktické použití modelu Standard Cost Model
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krásnická Martina

Bergami Roberto

Vojtko Viktor

Purchase Currency by Czech Exporters Sourcing Abroad
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vojtko Viktor

Rethinking the Concept of Just Noticeable Difference in Online Marketing
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Tichá Lucie

Vojtko Viktor

Risks in International Road Cargo Transports – The Czech Transporters’ Perspective
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Šalamoun Jan

Kubínová Jana

Pavezová Iveta

Strategic marketing and management of private labels
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr

Strategic vision of Sustainable Tourism Development: Municipality of Strážný 2020
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Navrátil Josef

Knotek Jaroslav

Pícha Kamil

...
Šetrný cestovní ruch ve velkoplošně chráněných územích přírody: Jižní Čechy a Šumava
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Horáková Helena

Švarcová Marie

Teoretické aspekty marketingového řízení a význam jejich pochopení a zobecnění pro firemní praxi
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Švec Roman

Navrátil Josef

Pícha Kamil

The Impact of the Location on the Price Offered by Accommodation Establishments in Urban Areas
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef

Lesjak Miha

Pícha Kamil

...
The Importance of Vulnerable Areas with Potential Tourism Development: A Case Study of the Bohemian Forest and South Bohemia Tourism Regions.
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr

Vojtko Viktor

Dvořák Vladimír

TourWork
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Štumpf Petr

Úvodní slovo
2014 KAPITOLA V KNIZE Doslov, předmluva
Detail Novacká Ludmila

Visitor export in relation to economic impacts of travel and tourism in the capital Bratislava
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škarvadová Hana

Šalamoun Jan

Vliv ochranné známky Fairtrade na chování spotřebitele
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Solarová Petra

Vymezení pojmu "angažování zákazníků" (CE) vůči vztahovému marketingu
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nagyová Ľudmila

Stávková Jana

Horská Elena

...
Výskum trhu
2014 KNIHA Učebnice
Detail Vojtko Viktor

Štumpf Petr

Dvořák Vladimír

Výsledky telefonického dotazování turistických informačních center v Jihočeském kraji
2014 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor

Štumpf Petr

Dvořák Vladimír

...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014
2014 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Doležalová Hana

Pícha Kamil

Navrátil Josef

...
Změny ve struktuře regionální zemědělské bioprodukce (Jihočeský kraj)
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Solarová Petra

Způsoby angažování zákazníků v maloobchodních podnicích
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Navrátil Josef

Pícha Kamil

Martinat Stanislav

...
A Model for the identification of areas favourable for the development of tourism: a case study of the Šumava mts. and South Bohemia tourist regions (Czech republic)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Solarová Petra

Angažování spotřebitelů v rámci produktové politiky podniku
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Solarová Petra

Angažování spotřebitelů v rámci produktové politiky podniku / Consumer engagement in product policy
2013 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Pícha Kamil

Skořepa Ladislav

Navrátil Josef

Assessment of the results of the strategic orientation on regional and local products in food retail
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Doležalová Hana

Leštinová Iva

Plášilová Šárka

...
Atlas ekologické zemědělské produkce
2013 MAPA Mapa
Detail Navrátil Josef

Pícha Kamil

Knotek Jaroslav

...
Comparison of attractiveness of tourist sites for ecotourism and mass tourism: The case of waters in mountainous protected areas
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef

Pícha Kamil

Factors influencing the imposition of a charge on the entrance to the interpretive trails in the large protected areas
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef

Pícha Kamil

Factors influencing willingness to recommend a visit to water-enhanced tourist attractions in Central-European mountainous and submontane landscapes
2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Šalamoun Jan

Škarvadová Hana

Pavezová Iveta

Fairtrade jako filozofie udržitelné spotřeby
2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Bergami Roberto

Fostering On-Line Communities of Practice through a New Educational Program for International Freight Forwarders in Australia
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Nagyová Ľudmila

Pícha Kamil

Skořepa Ladislav

...
Inovační potenciál Jihočeského kraje
2013 KNIHA Odborná monografie
Detail Dvořák Vladimír

Parmová Dagmar

Frková Iveta

Kapitoly z cestovního ruchu pro praxi
2013 KNIHA Učební texty
Detail Vojtko Viktor

Marketingová studie trhu dřevoobráběcích center pro firmu Houfek, a.s.
2013 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Váchal Jan

Vochozka Marek

Doležalová Hana

...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Srbová Alena

Překážky při zavádění systému HACCP v rámci Evropské unie
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pavezová Iveta

Šalamoun Jan

Škarvadová Hana

Přístupy malých a středních podniků ke kooperaci ve vybraném regionu
2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Pavezová Iveta

Bergami Roberto

Regional branding: co-operation as the way forward for small local business enterprises in the Czech Republic
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škarvadová Hana

Sluková Marcela

Honců Iva

...
The new use of barley in bakery and dairy products.
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švarcová Marie

Horáková Helena

Význam marketingu v konkurenčním prostředí
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor

Pavezová Iveta

Klufová Renata

Závěrečná zpráva z výzkumu u stávajících a bývalých zákazníků E.ON
2013 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Štensová Antónia

Značky regionálnych produktov na Slovensku v kontexte rozvoja regiónu
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Bergami Roberto

Bank Payment Obligation: A Commentary
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pavezová Iveta

Šalamoun Jan

Vojtko Viktor

Concept of Brand Building
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořák Vladimír

Štumpf Petr

DMOs in South Bohemia - Destination management or marketing organizations?
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Skořepa Ladislav

Pícha Kamil

Evolution and perspectives of the regional market of applicants for tertiary education in South Bohemian region
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef

Pícha Kamil

Navrátilová Jana

...
Image as the elements of attractiveness of the destinations of the nature-oriented tourism
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Schuller Annamarie

Bergami Roberto

Industry Placement Experiences in Vocational Education: Voices from Australia
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škarvadová Hana

Konkurence v maloobchodě a pohostinství
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pícha Kamil

Vítek Leoš

Doležalová Hana

...
Maloobchodní tržby v České republice a Evropské unii a komparace vývoje
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Horáková Helena

Švarcová Marie

Marketing jako determinanta obchodu. Marketingový proces.
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Srbová Alena

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef

Pícha Kamil

Motivace k účasti na aktivitách temného cestovního ruchu
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef

Návštěvník jako rozvojový faktor navštíveného místa. Aplikovaná geografie cestovního ruchu na příkladu vody v turistických regionech jižní Čechy a Šumava
2012 KNIHA Učebnice
Detail Navrátil Josef

Martinát Stanislav

Přehled ekonomické geografie
2012 KNIHA Učebnice
Detail Navrátil Josef

Pícha Kamil

Navrátilová Jana

Satisfaction with visit to tourism attractions
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef

Pícha Kamil

Martinát Stanislav

Spatial differentiation of the interpretive nature trails in the large-area protected natural territories
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pícha Kamil

Společenská odpovědnost podniku v aktuálních trendech a souvislostech
2012 KNIHA Učebnice
Detail Švec Roman

Pícha Kamil

White Baravalle Gilliam Vivian L.

...
The impact of visitor segments on the perception of the quality of the product of accommodation establishments
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef

Švec Roman

Pícha Kamil

...
The location of tourist accommodation facilities: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Švec Roman

Navrátil Josef

Pícha Kamil

...
The perception of the quality of accommodation establishments' product
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr

Dvořák Vladimír

UNESCO as a Driving Force for Tourism in the Czech Republic
2012 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Holický J

Šťastná Jana

Novák Pavel

...
Vliv prostředí stájí na výskyt mastitid
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Hana

Základy jakosti
2012 KNIHA Skripta
Vložit vše do košíku 1 - 117 z 117

MENU