Horáková Helena, doc. Ing., CSc.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KZMA Marketing KOD Ano
KMM Mezinárodní marketing KOD Ano
KMMR Mezinárodní marketing KOD Ano
MM Mezinárodní marketing KOD Ano
MMR Mezinárodní marketing KOD Ano
OSMA Strategic Marketing KOD Ano
KSM Strategický marketing KOD Ano Ano
KSMA Strategický marketing KOD Ano Ano
SM Strategický marketing KOD Ano Ano Ano
SMA Strategický marketing KOD Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Horáková Helena
Švarcová Marie
Volf Lukáš
Marketing planning proces - reflection on the complex of activities that affect all aspects of business life
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Švarcová Marie
Horáková Helena
Marketingová situační analýza ve službách marketingových manažerů jako nástroj strategického procesu
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Švarcová Marie
Horáková Helena
Romová Hana
Opinion Managers to Ensure the Company's Market Position
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Horáková Helena
Švarcová Marie
Teoretické aspekty marketingového řízení a význam jejich pochopení a zobecnění pro firemní praxi
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Švarcová Marie
Horáková Helena
Význam marketingu v konkurenčním prostředí
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Horáková Helena
Švarcová Marie
Marketing jako determinanta obchodu. Marketingový proces.
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Vložit vše do košíku 1 - 6 z 6