Janeček Petr, Ing., Ph.D.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DCR Doprava v cestovním ruchu KOD Ano Ano Ano
KDCR Doprava v cestovním ruchu KOD Ano Ano
LW Lázeňství a wellness KOD Ano Ano
KMNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu KOD Ano
MNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu KOD Ano
KPUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení KOD Ano Ano
PUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení KOD Ano Ano Ano
KST1 Služby turismu I KOD Ano Ano Ano
ST1 Služby turismu I KOD Ano Ano Ano
KST2 Služby turismu II KOD Ano Ano Ano
ST2 Služby turismu II KOD Ano Ano Ano
KSCR1 Služby v cestovním ruchu 1 KOD Ano
SCR1 Služby v cestovním ruchu 1 KOD Ano Ano
KSCR2 Služby v cestovním ruchu 2 KOD Ano
SCR2 Služby v cestovním ruchu 2 KOD Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Janeček Petr
Roztočil Jiří
IMAGE JAKO NÁSTROJ MARKETINGU MĚSTSKÉ DESTINACE NA PŘÍKLADU PLZNĚ
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Janeček Petr
Melková Šárka
Cestování českých seniorů na příkladu města Strakonice
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Komparace jižních Čech a Horního Rakouska jako destinací cestovního ruchu
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Management destinace a úloha organizace destinačního managementu v jižních Čechách
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Priority rozvoje cestovního ruchu – expertní pohled
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Vložit vše do košíku 1 - 5 z 5