Rural Sociology

Zkratka předmětu KRM/YRUS
Název předmětu Rural Sociology
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/YRUS
Název Rural Sociology
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KSR/YRUS
Vyloučené předměty KRM/KRUS, KRM/KRUSA, KRM/RUS, KSR/KRUS, KSR/KRUSA, KSR/RUS
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)


The objective of the rural sociology course is to introduce students to the basics of sociological thinking, basic terms, structure and functions of the welfare system, to show the basic sociological techniques of data collection, processing and interpretation.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Seminar work and its presentation during seminars.
Examination Requirements:
Seminar work and its presentation during seminars.

Obsah

The course is divided into three areas:

A) The importance of sociology and the specifics of rural sociology, contemporary post-modern changes and rural topics
B) Basic sociological terminology and how to use it
C) Empirical research, practical questioning, interpretation pitfalls, basic statistics, the art of interpretation

The main topics of lectures:
1. Introduction to the sociological way of thinking, basic approaches and theories
2. Why rural sociology? Traditional and contemporary functions of rural areas - agriculture as a key? Basic sociological concepts I.
3. Rural versus urban - a problem with the definition of rural. Basic sociological concepts II.
4. Cultural roots of the landscape concept
5. Limits of understanding rural landscape in sociology and bio-ecology
6. Concept of cultural landscape
7. Driving forces in rural European areas, history and perspective
8. Tertiary typology of European landscapes / focus on the Central Europe region
9. Environment and Natural Resources in modern sociology - the case of environmental sociology
10. Questions, quantitative and qualitative approach
11. Basic techniques of data collection (observation, questioning, experts)
12. The Art of Interpretation

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

General knowledge of sociological terms

Získané způsobilosti

Thinking about rural sociology in the relationships to society and nature.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
 • Přednášející: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc., PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Cvičící: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
Literatura
 • LAPKA M., SOKOLÍČKOVÁ Zdenka a Jan VÁVRA. Cultural ecology: Contemporary understanding of the relationship between humans and the environment. Journal of Lndscape Ecology, 2012.
 • Vávra, J., Lapka M., Cudlínová, E. Current Challenges of Central Europe: Society and Environment. Varia, UK Praha, 2014. ISBN 976-80-7308-551-3.
 • http://en.wikibooks.org/wiki/Introduction_to_Sociology.
 • http://chla.library.cornell.edu/c/chla/browse/title/3074959.html.
 • http://www.ag.auburn.edu/~bailelc/Smith.2011.pdf.
 • http://www.polity.co.uk/giddens7/resources.asp.
 • LAPKA, M., RIKOON, J.S.,CUDLÍNOVÁ, E. Private Farmers and Contemporary Conservation Subsidy Programs in the Czech Republic. In: Napier et al. Soil and Water Conservation Policies and Programs: Successes and Failures . Boca R, 1999.
 • NELSON, L. Rural Sociology: Its Origins and Growth in the United States. University of Minnesota Press., 2012.
 • GIDDENS, A. , SUTTON W., P. Sociology. The 7th edition, Cambridge, Polity., 2013.
 • TURNBULL, R. TURNBULL, A., SHANK, M., SMITH, S., & LEAL, D. Exceptional lives:. Special education in today s schools (kapitoly 5 a 6). New Jersey, Merrill Prentice Hall, 2002.
 • FRIEDLAND, W. H. The End of Rural Society and the Future of Rural Sociology. Rural Sociology, 1982.
 • Smith. The Institutional and Intellectual Origins of Rural Sociology (Paper for 2011 Rural Sociology Assn. meeting). 2011.
 • WILLIAM I., T, AND FLORIAN ZNANIECKI, F. The Polish Peasant in Europe and America. 2 vol. 1918; classic sociological study.
 • BERGER, P. L. AND T. LUCKMANN. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden City, NY: Anchor Books., 1966.
 • LAPKA, M., CUDLÍNOVÁ, E. Úvod do krajinné ekologie pro rozvoj venkova. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7394-077-5.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF

MENU