Řízení dodavatelského řetězce

Zkratka předmětu KŘE/RDRE
Název předmětu Řízení dodavatelského řetězce
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/RDRE
Název Řízení dodavatelského řetězce
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/RDOR
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů z logistiky, zejména v oblasti řízení materiálového a informačního toku. Zvýšený důraz je kladen na problémy reverzní logistiky, outsourcingu a hodnocení logistického výkonu včetně zelené logistiky. Předmět obsahuje mnoho příkladů logistických řetězců, zejména z oblasti průmyslu a služeb.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Obhajoba semestrálního projektu.

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do řízení dodavatelských řetězců
2. Globalizace a struktura dodavatelských řetězců
3. Hlavní technologie a metody uplatňované v řízení dodavatelských řetězců
4. Řízení materiálových toků v dodavatelských řetězcích
5. Řízení informačních toků v dodavatelských řetězcích
6. Význam reverzních toků v dodavatelských řetězcích
7. Principy "zelených" dodavatelských řetězců
8. Řízení vztahů s dodavateli
9. Outsourcing a strategické aliance
10. Logistický controlling a logistický audit
11. Rizika v dodavatelských řetězcích
12. Současné vývojové trendy v dodavatelských řetězcích
13. Struktura dodavatelských řetězců v různých odvětvích
14. Průmysl 4.0 v řízení dodavatelského řetězce

CVIČENÍ
1. Zadání semestrálního projektu restrukturalizace dodavatelského řetězce
2. Tvorba konceptu semestrálního projektu
3. Zajištění a analýza vstupních dat u zvoleného dodavatelského řetězce
4. Tvorba alternativních řešení pro zvolený dodavatelský řetězec
5. Analýza podmínek realizace alternativních řešení
6. Analýza vstupních logistických nákladů daného dodavatelského řetězce
7. Možnosti implementace principů "zeleného" dodavatelského řetězce
8. Návrh vhodného systému materiálových toků pro zvolené řešení
9. Návrh vhodného systému informačních toků pro zvolené řešení
10. Implementace vhodných technologií pro řízení dodavatelského řetězce
11. Tvorba koncepce zajištění reverzních toků v daném dodavatelském řetězci
12. Tvorba koncepce zajištění dodavatelských vztahů v daném dodavatelském řetězci
13. Tvorba koncepce zajištění logistických procesů formou outsourcingu či tvorby strategických aliancí
14. Analýza rizik v daném dodavatelském řetězci

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět volně navazuje na předmět Logistika (LOG).

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti z hlediska struktury dodavatelských řetězců a způsobu jejich fungování. Zvýšená pozornost je věnována činnosti klíčového článku v řetězci a jeho vlivu na ostatní články z hlediska řízení. Studenti se naučí používat metody zpětné logistiky a posuzovat vliv dodavatelských řetězců na životní prostředí.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
Literatura
  • Christopher, M. (2016). Logistics & supply chain management. New York: Pearson.
  • Toušek, R. (2016). Logistika - vybrané kapitoly. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta.
  • Pernica, P. (2005). Logistika pro 21. století. Praha: Radix.
  • Vaněček, D., & Toušek, R. (2017). Řízení dodavatelského řetězce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta.
  • Waters, D. (2009). Supply Chain Management. London: Palgrave.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Exkurze

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF