Prezentace selfmanagement II

Zkratka předmětu KŘE/PSM2
Název předmětu Prezentace selfmanagement II
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/PSM2
Název Prezentace selfmanagement II
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Seminář 56 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je pomoci studentovi zhodnotit své osobní a profesní silné i slabé stránky jako předpoklad pro budoucí zaměstnaní a nastavit na základě zpětné vazby pléna a sebereflexe směřování jeho dalšího odborného a osobnostního rozvoje. Dále pomoci studentovi připravit si podklady pro lepší výchozí pozici po ukončení studia na trhu práce.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: odevzdání zhodnocení plánu, CV, motivační dopis, založení profilu na LinkedIn, prezentace před plénem.

Obsah

Témata přednášek:
1. Zhodnocení naplnění osobního plánu, rizika nesplnění osobního plánu
2. Kreativní motivační dopis, CV
3. Profesní sítě, založení účtu na profesní síti
4. Příprava na pracovní pohovor
5. Závěrečná prezentace zaměřená na zhodnocení dosažených výsledků

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Absolvování Prezentace selfmanagement I

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
  • Ferrazzi, K., & Raz, T. (2010). Nikdy nejez sám: umění networkingu - jak budovat a rozvíjet pracovní vztahy. Brno: Jan Melvil.
  • Clark, T., Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2013). Osobní business model: jednoduchá metoda, jak vylepšit svůj život a nastartovat kariéru. Brno: BizBooks.
  • Coyle, D. (2013). Prodejte svůj talent. Brno: BizBooks.
  • Preclík, J., Přikryl, J., & Jirásek, J. (2014). Manažeři se lvíčkem: jak řídí úspěšní čeští manažeři. Praha: Management Press.
  • Pilbeam, S., & Corbridge, M. (2010). People resourcing and talent planning: HRM in practice. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
  • Müller-Thurau, C. P. (2011). 101 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí u přijímacího pohovoru: jak se připravit a uspět. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace

Hodnotící metody

Rozhovor, Sebereflexe

Stáhnout jako PDF