Prezentace selfmanagement I

Zkratka předmětu KŘE/PSM1
Název předmětu Prezentace selfmanagement I
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/PSM1
Název Prezentace selfmanagement I
Akreditováno/Kredity Ano/1
Rozsah hodin Seminář 28 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je pomoci studentovi zhodnotit své osobní a profesní silné i slabé stránky jako předpoklad pro budoucí zaměstnaní a nastavit na základě zpětné vazby pléna a sebereflexe směřování jeho dalšího odborného a osobnostního rozvoje. Dále pomoci studentovi připravit si podklady pro lepší výchozí pozici po ukončení studia na trhu práce.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: odevzdání plánu dle zadání, prezentace před plénem.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvodní vymezení zadání
2. Osobní plán rozvoje studenta
3. Profesní plán rozvoje studenta, osobní business model
4. Představení záměru každého studenta před plénem,
zpětná vazba
5. Dopracování osobního plánu rozvoje studenta

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
  • Ferrazzi, K., & Raz, T. (2010). Nikdy nejez sám: umění networkingu - jak budovat a rozvíjet pracovní vztahy. Brno: Jan Melvil.
  • Clark, T., Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2013). Osobní business model: jednoduchá metoda, jak vylepšit svůj život a nastartovat kariéru. Brno: BizBooks.
  • Coyle, D. (2013). Prodejte svůj talent. Brno: BizBooks.
  • Preclík, J., Přikryl, J., & Jirásek, J. (2014). Manažeři se lvíčkem: jak řídí úspěšní čeští manažeři. Praha: Management Press.
  • Pilbeam, S., & Corbridge, M. (2010). People resourcing and talent planning: HRM in practice. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
  • Müller-Thurau, C. P. (2011). 101 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí u přijímacího pohovoru: jak se připravit a uspět. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace, Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie)

Hodnotící metody

Rozhovor

Stáhnout jako PDF