Process Management

Zkratka předmětu KŘE/PMAJ
Název předmětu Process Management
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/PMAJ
Název Process Management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KŘE/PMAN
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the course is to acquire basic approaches and methods of process management with an emphasis on systemic thinking, negotiation and creative leadership of co-workers. The course deepens and extends the theoretical knowledge and experience in the field of new business management approaches such as business process management, business modelling, value management, competence modelling, quality management, etc. The course also includes practical application of business process management methods.

Požadavky na studenta

Credit (seminary work), oral exam

Obsah

Topics:
1. The essence of business process management.
2. Phases of process management. Strategy and process management.
3. Value management. Value for customer.
4. Methods of mapping and process control.
5. Mapping in ARIS, ATTIS.
6. Implementation of business process management.
7. Monitoring, performance measurement and process optimization.
8. Competence, HR in process management.
9. Simulation methods in business process management.
10. Business process management in company practice. Current topic.
11. Process management in an organization. Expert lectures.

Seminars:
1. Introduction to the case study, creation of teams
2. Characteristics of programs focused on business process management (ATTIS, ARIS, Visio, Bizagi
modeler), case study in Visio, organizational structure, value chain
3. Case study in Visio, responsibility assignment matrix (RAM), process map
4. Case study in Visio KPI, EPC
5. Case study in ATTIS
6. Presentation, test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The course of Management is a prerequisite for the course of Process management.

Získané způsobilosti

Students understand the principles of process management and its application in companies.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Literatura
 • Weske, M. (2012). Business process management: concepts, languages, architectures. Berlin: Springer.
 • Rosing, M. V. (2014). The complete business process handbook: body of knowledge from process modeling to bpm. Watham, MA: Elsevier.
 • Armstrong, M. (2016). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Clark, T. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, NJ: Wiley.
 • Smith, H., & Fingar, P. (2007). Business process management: the third wave. Tampa, FL: Meghan-Kiffer Press.
 • Davies, B. (2007). Developing sustainable leadership. London: Paul Chapman.
 • Baroudi, R. (2010). KPI mega library: 17,000 key performance indicators. Scotts Valley, California.
 • Wheelen, T. L., & Hunger, D. J. (2008). Strategic management and business policy: concepts and cases. Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall.
 • Beitler, M. A. (2013). Strategic organizational change: a practitioner?s guide for managers and consultants. Greensboro: Practitioner Press International.
 • Boutros, T., & Purdie, T. (2014). The process improvement handbook: a blueprint for managing change and increasing organizational performance. New York: McGraw-Hill Education.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF