Řízení dodavatelského řetězce

Zkratka předmětu KŘE/KRDRE
Název předmětu Řízení dodavatelského řetězce
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/KRDRE
Název Řízení dodavatelského řetězce
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů z logistiky, zejména v oblasti řízení materiálového a informačního toku. Zvýšený důraz je kladen na problémy reverzní logistiky, outsourcingu a hodnocení logistického výkonu včetně zelené logistiky. Předmět obsahuje mnoho příkladů logistických řetězců, zejména z oblasti průmyslu a služeb.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracovat a obhájit esej na dané téma.

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do řízení dodavatelských řetězců
2. Globalizace a struktura dodavatelských řetězců
3. Hlavní technologie a metody uplatňované v řízení dodavatelských řetězců
4. Řízení materiálových toků v dodavatelských řetězcích
5. Řízení informačních toků v dodavatelských řetězcích
6. Význam reverzních toků v dodavatelských řetězcích
7. Principy "zelených" dodavatelských řetězců
8. Řízení vztahů s dodavateli
9. Outsourcing a strategické aliance
10. Logistický controlling a logistický audit
11. Rizika v dodavatelských řetězcích
12. Současné vývojové trendy v dodavatelských řetězcích
13. Struktura dodavatelských řetězců v různých odvětvích
14. Průmysl 4.0 v řízení dodavatelského řetězce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět volně navazuje na předmět Logistika (LOG).

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti z hlediska struktury dodavatelských řetězců a způsobu jejich fungování. Zvýšená pozornost je věnována činnosti klíčového článku v řetězci a jeho vlivu na ostatní články z hlediska řízení. Studenti se naučí používat metody zpětné logistiky a posuzovat vliv dodavatelských řetězců na životní prostředí.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
Literatura
  • Christopher, M. (2016). Logistics & supply chain management. New York: Pearson.
  • Toušek, R. (2016). Logistika - vybrané kapitoly. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta.
  • Pernica, P. (2005). Logistika pro 21. století. Praha: Radix.
  • Vaněček, D., & Toušek, R. (2017). Řízení dodavatelského řetězce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta.
  • Waters, D. (2009). Supply Chain Management. London: Palgrave.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Exkurze

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF