Leadership

Zkratka předmětu KŘE/KLS
Název předmětu Leadership
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/KLS
Název Leadership
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět je zaměřen na rozvíjení dovedností, které představují základ pro realizaci vůdčí role manažera, tj. přesvědčování, ovlivňování a inspirování druhých ve směru k dosahování žádoucích cílů. Studenti pochopí základy, jak pracovat s týmem, který by měli vést, jaké vlastnosti v sobě zlepšovat, pokud se chtějí stát dobrým lídrem, jak zvládat konflikty v týmu a efektivně delegovat.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Aktivní účast na cvičeních. Seminární práce a její prezentace.

Obsah

Témata přednášek:
1. Leadership, styly vedení
2. Role, hodnoty a kompetence lídra
3. Psychologie osobnosti, osobnostní profily
4. Osobní rozvoj, řízení klíčových lidí, talentů a plán nástupnictví
5. Tvorba a vedení týmů
6. Koučování - modely
7. Delegování
8. Motivace
9. Zpětná vazba, rozhovory s členy týmu, mentoring
10. Zvládání konfliktů v týmu
11. Vyjednávání
12. Řízení pracovního výkonu, sledování a řízení výkonnosti společnosti
13. Time management
14. Specifické oblasti leadershipu (krizový, start-up), praktická doporučení a příklady

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti pochopí základy, jak pracovat s týmem, který by měli vést, jaké vlastnosti v sobě zlepšovat, pokud se chtějí stát dobrým lídrem, jak zvládat konflikty v týmu a efektivně delegovat.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Tomáš Vlček, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Tomáš Vlček, Ph.D.
Literatura
 • Owen, J. (2006). Jak se stát úspěšným lídrem - leadership v praxi. Praha: Grada Publishing.
 • Tureckiová, M. (2007). Klíč k účinnému vedení lidí: odemkněte potenciál svých spolupracovníků. Praha: Grada.
 • Adair, J. (2006). Leadership - Učte se od velkých vůdců. Brno: Computer Press.
 • Lorencová, H., Jarošová, E., & Pauknerová, D. (2017). Nové trendy v leadershipu. Praha: Management Press.
 • Haberleitner, E., Deistler, E., & Ungvari, R. (2009). Vedení lidí a koučování v každodenní praxi. Jak rozvíjet potenciál svých pracovníků. Praha: Grada.
 • Covey, S.R. (2007). Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše. Praha: Management Press.
 • Maxwell, J.C. (2002). Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti?. Praha: Pragma.
 • Dubrin, A. J. (2007). Leadership Research: Findings, Practice, and Skills. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Maxvell, J.C. (2013). The 5 Levels of Leadership: Proven Steps to Maximize Your Potential. Center Street; Reprint edition.
 • Covey, S. R. (1997). 7 návyků vůdčích osobností. Praha: Pragma.
 • Covey,S.R. (2008). 8.návyk: Od efektivnosti k výjimečnosti. Praha: Management Press.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), E-learning

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF