Firma II

Zkratka předmětu KŘE/KF2
Název předmětu Firma II
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/KF2
Název Firma II
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je přiblížit studentům podnikání v praxi. Naučit studenty sestavit a ověřit si podnikatelský záměr. Založit společnost a naplánovat činnosti vedoucí až k realizaci produktu.

Požadavky na studenta

Uzavření smlouvy s JA Czech. Předložení zpracovaného podnikatelského záměru.

Obsah

Témata cvičení:
1. Seznámení studentů s náplní předmětu SPF II
Rozdělení studentů do týmů
Motivace pro podnikání
Zopakování struktury podnikatelského záměru
2. Konzultace podnikatelských nápadů
Představení možnosti založení podniku - Společnost, Spolek
Seznámení se smlouvou s JA Czech
3. Představení podnikatelských nápadů studentů
Představení vzorové firmy
4. Přednáška z marketingu - aktivity důležité pro sepsání podnikatelského záměru malého podniku
Přednáška z legislativy - co je nutné znát při zakládání podniku
5. Přednáška týkající se zakladatelského rozpočtu, odměňování, personalistiky
6. Konzultace se studenty v týmech
7. Konzultace se studenty v týmech - posun v přípravě realizace podnikatelského záměru
9. Konzultace se studenty podle potřeby jednotlivých týmů.
10. Diskuze problémů a dotazů, týkající se realizace podnikatelského záměru
11. Konzultace ekonomické části podnikatelského záměru
12. Prezentace podnikatelských záměrů
13. Dokončení prezentace podnikatelských záměrů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět je podmíněn předmětem Firma 1.

Získané způsobilosti

Studenti mají možnost rozvíjet své schopnosti v oblasti podnikání. Musí jednat s dodavateli i odběrateli, s úřady, s vedením školy i jejími zaměstnanci. Naučí se efektivně využívat zdrojů při omezeném přístupu ke kapitálu. Dále se naučí aktivně řešit problémy, přijímat jiné názory a dosahovat kompromisů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Monika Maříková, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Dagmar Bednářová, CSc., Ing. Monika Maříková, Ph.D., Ing. Martina Novotná, Ph.D., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
Literatura
  • Kotler, P. (2007). Moderní marketing. Praha: Grada.
  • Srpová, J. (2011). Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada.
  • Srpová, J., & Řehoř, V. (2010). Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada.
  • Veber, J., & Srpová, J. (2008). Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF