Vaněček Drahoš, prof. Ing., CSc.

Vaněček Drahoš, prof.Ing., CSc.


Professor

Education:

M.Sc. (1954 - VŠZ in Prague, Agricultural economics)

Ph.D. (1965 - VŠZ in Prague, PEF)

Assoc. Prof. (1969 - VŠZ in Prague, PEF)

Prof. (1992 - VŠZ in Prague, PEF)

Research interests:

Supply Chain Management

Teaching:

Logistics

Supply Chain Management

Operations Management

Lean Production

Transport Management

Positions and membership:

Co-author of GAJU project

Member of the PEF scientific board (since 2013)

Member of the state final exams commitee

Member of the board for doctoral study

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DMAN Dopravní management KŘE Ano Ano Ano
LM Logistický management KŘE Ano
KLOGA Logistics KŘE Ano Ano
LOGAJ Logistics KŘE Ano Ano Ano
YLOG Logistics KŘE Ano Ano Ano
KOMA Operations Management KŘE Ano Ano
OMA Operations Management KŘE Ano Ano Ano
YOM Operations Management KŘE Ano Ano Ano
KOM Operační management KŘE Ano Ano
OM Operační management KŘE Ano Ano Ano
OPM Operační management KŘE Ano
ORDOR Supply Chain Management KŘE Ano Ano Ano Ano
YSCM Supply Chain Management KŘE Ano Ano Ano Ano
KRDOR Řízení dodavatelského řetězce KŘE Ano Ano
KRDR Řízení dodavatelského řetězce KŘE Ano Ano
RDOR Řízení dodavatelského řetězce KŘE Ano Ano Ano
RDR Řízení dodavatelského řetězce KŘE Ano Ano Ano
KSV Štíhlá výroba KŘE Ano Ano
SV Štíhlá výroba KŘE Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Vaněček Drahoš
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Vaněček Drahoš
The Fourth Industrial Revolution and Its Expected Consequences
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Válek Petr
Vaněček Drahoš
Logistic Tasks and their Assurance in Different Industries
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Koutný Stanislav
Vaněček Drahoš
Logistické struktury v podnicích
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Vaněček Drahoš
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Vaněček Drahoš
Fára Pavel
Problematika udržitelnosti životního prostředí ve vztahu k výuce na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Sýkora Ondřej
Pražáková Jaroslava
...
Štíhlá výroba
2013 KNIHA Skripta
Detail Vaněček Drahoš
The approach of small and medium sized enterprises to proces management
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vaněček Drahoš
Kubíček Roman
Uplatnění Kaizen Managementu ve výrobním podniku
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vaněček Drahoš
Logistic Management. Processes and methods
2012 KNIHA Učebnice
Detail Fára Pavel
Vaněček Drahoš
Některé základní charakteristiky malých a středních podniků
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Fára Pavel
Vaněček Drahoš
Podnikové procesy a sledování ukazatelů v malých a středních podnicích
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Sýkora Ondřej
Vaněček Drahoš
Materiálový tok a jeho vliv na výrobní linku.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vaněček Drahoš
Strategie malých a středních podniků
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Vaněček Drahoš
LOGISTICKÝ CONTROLLING
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vaněček Drahoš
Logistics
2010 KNIHA Skripta
Detail Vaněček Drahoš
Friebel Ludvík
Štípek Vladimír
Operační management
2010 KNIHA Skripta
Detail Sýkora Ondřej
Vaněček Drahoš
Standardizace práce na výrobní lince
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vaněček Drahoš
Supply Chain in Small and Medium Sized Enterprises
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Mejda Vít
Vaněček Drahoš
Dispečerské řízení v logistické firmě
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vaněček Drahoš
Operační management
2009 KNIHA Skripta
Detail Vaněček Drahoš
SCOR model a klasifikace procesů
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Sýkora Ondřej
Štíhlá výroba a rychlé přeseřízení
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Bunešová Marie
Vaněček Drahoš
Technika zpracování bakalářských a diplomových prací
2009 KNIHA Skripta
Detail Vaněček Drahoš
Logistika
2008 KNIHA Skripta
Detail Jambal Tsolmon
Vaněček Drahoš
Process Management in the Firm Zeelandia, l.t.d. Malšice
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 27 z 27

Řešitel projektu

Dodavatelský řetězec a metody zlepšování organizace výroby
Řešitel
Spoluřešitelé
Vytvoření nového předmětu "Štíhlá výroba“
Řešitel
Spoluřešitelé
Vytvoření nového předmětu v angličtině: Logistics
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Zkvalitnění předmětů Firma I, II a III
Řešitel
Spoluřešitelé

MENU