Hrubý Rudolf, JUDr.

Education:

1985 - Charles University in Prague, Faculty of Law - JUDr.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ELAW EU Commercial Law KPH Ano Ano
YELAW EU Commercial Law KPH Ano Ano
IEUL International and EU Law KPH Ano Ano
KIEUL International and EU Law KPH Ano Ano
ALEU Introduction to the EU Law KPH Ano
KALEU Introduction to the EU Law KPH Ano
YLEU Introduction to the EU Law KPH Ano
ILEU Introduction to the EU Law (in English) KPH Ano
KILEU Introduction to the EU Law (in English) KPH Ano
LAW Law KPH Ano Ano Ano
KLEU Legislativa EU KPH Ano
KLEUA Legislativa EU KPH Ano
LEUA Legislativa EU KPH Ano
KMUP Mezinárodní a unijní právo KPH Ano Ano
MUP Mezinárodní a unijní právo KPH Ano Ano
KOP Obchodní právo I KPH Ano
KOSPR Občanské a spotřebitelské právo KPH Ano
OSPRA Občanské a spotřebitelské právo KPH Ano
PRFIP Pracovní a finanční právo KPH Ano Ano Ano
KPRAP Pracovní právo KPH Ano Ano
KPRPR Pracovní právo KPH Ano Ano Ano
PRAPR Pracovní právo KPH Ano Ano Ano
PRPR Pracovní právo KPH Ano Ano Ano
PR Právo KMA Ano Ano
PRZŽ Právo KMA Ano Ano
KPRVB Právo KPH Ano Ano
PRAVB Právo KPH Ano Ano Ano
QZPRA Právo KPH Ano Ano
PRAV1 Právo I KPH Ano
PRAV2 Právo II KPH Ano
QOBPR Právo v podnikání I KPH Ano Ano
KPP2 Právo v podnikání II KPH Ano
PP2 Právo v podnikání II KPH Ano
KPPP Právo v podnikání a počítačové právo KPH Ano
PPP Právo v podnikání a počítačové právo KPH Ano
KUPEU Uplatňování práva v EU KPH Ano
XTVOP Vybrané otázky práva KPH Ano
QZLEU Zemědělská legislativa EU KPH Ano Ano
ZLEU Zemědělská legislativa EU KPH Ano Ano
KZP Základy práva KPH Ano Ano
ZP Základy práva KPH Ano Ano Ano
KZSVP Základy soukromého a veřejného práva KPH Ano Ano
ZSVP Základy soukromého a veřejného práva KPH Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Slobodník Martin
Hrubý Rudolf
Administrative Law Sanctioning after Recodification and its Influence on the Entrepreneur's Responsibility
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
Hrubý Rudolf
Simulation of insolvency proceedings year II - Evidence of the long term effect on cognitive learning
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
Hrubý Rudolf
Learning outcomes of simulation of insolvency proceedings inspired by the US Mock trials
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hrubý Rudolf
New Institutions of Civil Law in Practice
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Uhlířová Marta
Strnad Zdeněk
Krásnická Martina
Hrubý Rudolf
Základy práva
2015 KNIHA Skripta
Detail Hrubý Rudolf
Krásnická Martina
Introduction to the EU law
2012 KNIHA Učební texty
Detail Hrubý Rudolf
Správní trestání prováděné územními samosprávami
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krásnická Martina
Hrubý Rudolf
Veřejné zakázky a akcie na majitele - legislativní změny v České republice
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Písečka Jiří
Hrubý Rudolf
Restituční tečka v České republice dle zákona o půdě ve světle Úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hrubý Rudolf
Písečka Jiří
Restituční tečka ve světle přelomového rozsudku Nejvyššího soudu ČR
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 10 z 10