Čermáková Alena, Mgr.

Čermáková Alena, Mgr.
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ACS Academic Skills KJE Ano
KACS Academic Skills KJE Ano
AJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano
KAJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano
AJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano
KAJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano
AJA21 Anglický jazyk A2 - 1 KJE Ano
AJA22 Anglický jazyk A2 - 2 KJE Ano
AEM3 Anglický jazyk EM3 KJE Ano Ano
KAEM3 Anglický jazyk EM3 KJE Ano
KAZE2 Anglický jazyk ZEM2 KJE Ano
AJP Anglický jazyk prezentace KJE Ano
KAJP Anglický jazyk prezentace KJE Ano
OAJ1 English 1 KJE Ano
OAJ2 English 2 KJE Ano
OAJP English Presentation KJE Ano
REPAJ Repetitorium anglického jazyka KJE Ano
KRJOS Ruský jazyk - odborný seminář KJE Ano Ano
RJOS Ruský jazyk - odborný seminář KJE Ano Ano
RJS Ruský jazyk - odborný seminář KJE Ano Ano
KRJ1 Ruský jazyk 1 KJE Ano Ano Ano
RJ1 Ruský jazyk 1 KJE Ano Ano
KRJ2 Ruský jazyk 2 KJE Ano Ano Ano
RJ2 Ruský jazyk 2 KJE Ano Ano
RJ3 Ruský jazyk 3 KJE Ano Ano
RJ4 Ruský jazyk 4 KJE Ano Ano
RJA11 Ruský jazyk A1 - 1 KJE Ano Ano Ano
RJA12 Ruský jazyk A1 - 2 KJE Ano Ano
KRZ3 Ruský jazyk Z3 KJE Ano Ano
KRZE1 Ruský jazyk ZEM1 KJE Ano Ano
RZEM1 Ruský jazyk ZEM1 KJE Ano Ano
KRZE2 Ruský jazyk ZEM2 KJE Ano Ano
RZEM2 Ruský jazyk ZEM2 KJE Ano Ano Ano
KRZE3 Ruský jazyk ZEM3 KJE Ano
RZEM3 Ruský jazyk ZEM3 KJE Ano Ano
VTEFA Vstupní jazykový test z AJ KJE Ano
VTEF Vstupní jazykový test z NJ, RJ, SJ, FJ KJE Ano