Klicnarová Jana, RNDr., Ph.D.

Specialization:

  • limit theorems for stochastic processes and random fields
  • asymptotic theory

 

Teaching:

  • mathematical methods in economics, operation research, decision theory
  • statistical methods and time series analyses

 

Education:

  • 2008 - RNDr. Probability Theory and Mathematical Statistics (Faculty of Mathematics and Physics, Charles University)
  • 2007 - Ph.D. Probability Theory and Mathematical Statistics (Faculty of Mathematics and Physics, Charles University)
  • 2001 - U3V   Mathematics for 3rd degree (MFF UK)
  • 2001 - Mgr.   Probability Theory and Stochastic Processes (Faculty of Mathematics and Physics, Charles University)

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
YTSPP Creation and SW Support for Projects KMI Ano Ano Ano
KMATI Matematika I KMI Ano Ano
KMTII Matematika II KMI Ano
MATII Matematika II KMI Ano Ano
MRP Modelování regionálních procesů KMI Ano Ano
KMDT Models of Decision Theory KMI Ano Ano
MDT Models of Decision Theory KMI Ano Ano Ano
YMDT Models of Decision Theory KMI Ano Ano Ano
KOA Operační analýza KMI Ano Ano Ano
OA Operační analýza KMI Ano Ano Ano
KPRSM Pravděp. rozh. a stochast. modely v eko. KMI Ano
PRSM Pravděp. rozh. a stochast. modely v eko. KMI Ano
KRM Rozhodovací modely KMI Ano Ano Ano
RM Rozhodovací modely KMI Ano Ano Ano
RM2 Rozhodovací modely II KMI Ano Ano Ano
YSMAC Stat. Modelling and Time Series Analysis KMI Ano Ano Ano
KSMAC Statistické modelování a analýza č. řad KMI Ano Ano Ano
SMAC Statistické modelování a analýza č. řad KMI Ano Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Steinbach Christoph Antonius
Kocour Kroupová Hana
Wahli Thomas
Klicnarová Jana
...
Histopathological alterations of the heart in fish: proposal for a standardized assessment
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klicnarová Jana
Volný Dalibor
Wang Yizao
Limit theorems for weighted Bernoulli random fields under Hannan’s condition
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klicnarová Jana
On the Breiman conjecture
2016 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Klicnarová Jana
On Utility Function for Money
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klicnarová Jana
Limit Theorems for Weakly Dependent Random Fields
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Houda Michal
Klicnarová Jana
The Comparison of Stochastic and Deterministic DEA Models
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klicnarová Jana
A note on U-statistics
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klicnarová Jana
A note on quantiles for multidimensional data
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klicnarová Jana
On Conditions for A Central Limit Theorem
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klicnarová Jana
Volný Dalibor
On Zhao-Woodroofe's condition for martingale approximation
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Friebelová Jana
Klicnarová Jana
...
Kvantitativní metody, normativní ekonomie a regionální rozvoj
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Klicnarová Jana
Modelování regionálních procesů
2012 KNIHA Učebnice
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Friebelová Jana
Klicnarová Jana
Regionální rozvoj - přístupy a nástroje
2012 KNIHA Učebnice
Detail Klicnarová Jana
On limit theorems for weakly dependent sequences
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Friebelová Jana
Klicnarová Jana
...
Quantitative Methods, Normative Economy and Regional Development
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Klicnarová Jana
Rost Michael
...
Development typology of demographic growth in the Czech Republic
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klicnarová Jana
Volný Dalibor
Diagonal approximations by martingales
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klicnarová Jana
On martingale approximations
2010 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Klicnarová Jana
Volný Dalibor
On the exactness of the Wu-Woodroofe approximation
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klicnarová Jana
Processes with nonlinear growth of variances
2009 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Klicnarová Jana
Volný Dalibor
Weak Dependence Problems
2009 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Vložit vše do košíku 1 - 21 z 21

MENU