Courses

Code Name WS SS
OPCC .NET Platform Applications Development
KPCC .NET Platform Applications Development
PCC .NET Platform Applications Development
POJM Actuarial Mathematics
KPODS Advanced Database Systems
PODS Advanced Database Systems
ADS1A Algorithms and Data Structure 1
KDS1A Algorithms and Data Structure 1
KADS2 Algorithms and Data Structure 2
ADS2 Algorithms and Data Structure 2
KADS1 Algorithms and data structure 1
ADS1 Algorithms and data structure 1
KANS1 Analysis and Design of IS 1
ANIS1 Analysis and Design of IS 1
ADIS1 Analysis and Design of IS 1
KANS2 Analysis and Design of IS 2
ANIS2 Analysis and Design of IS 2
ADIS2 Analysis and Design of IS 2
BZVT Aplication of Computer Technology
B1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
BP1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
B2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
BP2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
ZDG Basic Demography
KZDG Basic Demography
KZPG Basic Programming
OZPG Basic Programming
ZPG Basic Programming
KZEG Basics of Economic Geography
ZEG Basics of Economic Geography
IPAIS Business IS and IS Architecture
KIPAS Business IS and IS Architecture
MINFA Business Informatics 1
YMINF Business Informatics 1
KMIFA Business Informatics 1
OPDIS Business Information Systems
PDIS1 Business Information Systems
KPDIS Business Information Systems
PDIS Business Information Systems
OBIS1 Business Information Systems
KPDS1 Business Information Systems
PDIS2 Business Information Systems 2
KPDS2 Business Information Systems II
BI Business Inteligence
OBI Business Inteligence
KBI Business Inteligence
VSM Chosen Statistical Methods
KPS Computer Networks
YTSPP Creation and SW Support for Projects
ODBS1 Database Systems 1
DBS1 Database Systems 1
KDBS1 Database Systems 1
KDBS2 Database Systems 2
ODBS2 Database Systems 2
DBS2 Database Systems 2
ZZD Datamining
KZZD Datamining
KSCHO Decision Models II
SCHMO Decision Models II
RM2 Decision Models II
DMA Demographic Methods and Analyses
KDMA Demographic Methods and Analyses
DMIA Discrete Mathematics 1
DMI Discrete Mathematics 1
YDMI Discrete Mathematics 1
KDMI Discrete Mathematics 1
DMII Discrete Mathematics 2
DMIIA Discrete Mathematics 2
YDMII Discrete Mathematics 2
KDMIA Discrete Mathematics I
KDMII Discrete Mathematics II
KDIIA Discrete Mathematics II
DSA Discrete Structures
KDS Discrete Structures
DS Discrete Structures
POIA E-Business and E-Commerce
YEBS E-business
EBS E-business
KEBS E-business
POIN E-commerce
KPOIN E-commerce
POI E-commerce
KPOI E-commerce
YENM Econometrics
ENM Econometrics
KENM Econometrics
EGA Economic Geography
EG Economic Geography
KEGA Economic Geography
KEG Economic Geography
BZEKI Economic Informatics
EPUB Electronic Publishing
OEPUB Electronic Publishing
KEPUB Electronic Publishing
VTM Entrance Test in Mathematics
VTEFM Entrance test in English
YFINM Financial Mathematics
KFINM Financial Mathematics
KFNMA Financial Mathematics
FINM Financial Mathematics
FINMA Financial Mathematics
FRD Financial Risk and Derivatives
AFPMA Financial and Insurance Mathematics
FPMAT Financial and Insurance Mathematics
KFPMA Financial and Insurance Mathematics
KAFPM Finanční a poj. matematika (anglicky)
ZPIS Foundations of Business IS
KZPIS Foundations of Business IS
KOOP Fundamentals of Software Engineering
OOOP Fundamentals of Software Engineering
OOP Fundamentals of Software Engineering
KGIS1 Geographic Information Systems 1
GIS1 Geographic Information Systems 1
OGIS1 Geographic Information Systems 1
GIS2 Geographic Information Systems 2
KGIS2 Geographic Information Systems 2
GCR Geography of Tourism
GCRK Geography of Tourism
KGSHA Geography of the World Economy A
TG Graph Theory
KTG Graph Theory
KTIST IS/IT Trends
TISIT IS/IT Trends
ITSP IT Services and Operation of IS
OITS IT Services and Operations of IS
KITSP IT services and operation of IS
QINF Informatics
INF Informatics
INFB Informatics 2
IMM Information Management Methods
KIMM Information Management Methods
YIMM Information Management Methods
YIMM2 Information Management Methods
IMM2 Information Management Methods
PIS Information Systems Design
PIS2 Information Systems Design 2
KMPIS Information Systems Design and Modelling
MPIS Information Systems Design and Modelling
KPIS Information Systems Projecting
KBIS Information Systems Security
OBIS Information Systems Security
BIS Information Systems Security
PS Information and Communication Networks
OPS Information and Communication Networks
IZS Information and Knowledge Systems
KUUI Introduction to Artificial Intelligence
UUI Introduction to Artificial Intelligence
JA Languages and Automata
YLA Languages and Automata
LA Languages and Automata
VSPR Levelling Seminar in Probability
OVMS Levelling seminar in Mathematics
VMS Levelling seminar in Mathematics
VSP Levelling seminar in Programming
OVSP Levelling seminar in Programming
KMINF Managerial Informatics
MINF Managerial Informatics 1
MINF2 Managerial Informatics 2
MSPP Managerial Simulations of Business
KMSPP Managerial Simulations of Business
KMIF2 Manažerská informatika 2
DT Master´s Diploma Thesis
BT1 Master´s Diploma Thesis 1
DIP1 Master´s Diploma Thesis 1
DPN1 Master´s Diploma Thesis 1
DT1 Master´s Diploma Thesis 1
DP1 Master´s Diploma Thesis 1
D1 Master´s Diploma Thesis 1
BT2 Master´s Diploma Thesis 2
DIP2 Master´s Diploma Thesis 2
DP2 Master´s Diploma Thesis 2
DT2 Master´s Diploma Thesis 2
DPN2 Master´s Diploma Thesis 2
D2 Master´s Diploma Thesis 2
MMO Mathematical Modelling
KMPI Mathematical Principles in Computer Sc.
MPI Mathematical Principles in Computer Sc.
YMAT3 Mathematical Principles in Informatics
MAT Mathematics
QZMAT Mathematics
ZMAT Mathematics
MATEA Mathematics 1
MATI Mathematics 1
YMATI Mathematics 1
MATIA Mathematics 1
MATEB Mathematics 2
MAIIA Mathematics 2
YMAII Mathematics 2
MATII Mathematics 2
MAT3 Mathematics 3
MAT3A Mathematics 3
KMATA Mathematics I
KMATI Mathematics I
KMTII Mathematics II
KMIIA Mathematics II
MATE Mathematics for Economists
KMATE Mathematics for Economists
MAEN1 Mathematics in English and CLIL 1
MAEN2 Mathematics in English and CLIL 2
DMSWA Methodology of Scientific Work
KMZI1 Methods of Information Processing
KMZI Methods of Information Processing
MZI Methods of Information Processing 1
MZI1 Methods of Information Processing 1
MZI2 Methods of Information Processing 2
KMZI2 Methods of Information Processing II
MVM Methods of Public Opinion Research
MVVM Methods of Public Opinion Research
KMVVM Methods of Public Opinion Research
KMDAX Microsoft Dynamics Ax
MDAX Microsoft Dynamics Ax
OMDAX Microsoft Dynamics Ax
RM Models of Decision Theory
MDT1 Models of Decision Theory
KRM1 Models of Decision Theory
KMDT1 Models of Decision Theory
YMDT Models of Decision Theory
MDT Models of Decision Theory
RM1 Models of Decision Theory
KMDT Models of Decision Theory
KRM Models of Decision Theory
KOSY1 Operating Systems 1
OSY1 Operating Systems 1
OOSY1 Operating Systems 1
KOSY2 Operating Systems 2
OSY2 Operating Systems 2
OA Operation Research
KOA Operational Analysis
KPOJM Pojistná matematika
KPRSM Pravděp. rozh. a stochast. modely v eko.
PRSM Pravděp. rozh. a stochast. modely v eko.
PT Programming Techniques
KPT Programming Techniques
PGJA Programming in Java
KPGJA Programming in Java
KMR Quantitative Methods in Decision-Making
DKME Quantitative Methods in Economy
DKMEA Quantitative Methods in Economy
KSTAR Regional Statistics
STATR Regional Statistics
REPMA Revision of Secondary-level Mathematics
BZAE SFE Analysis of Economic Data and Decisi
BZAER SFE Analysis of Economic Data and Decisi
BZECI SFE Economic Informatics
BZEK SFE Econonomic Informatics
BFPM SFE Financial and Actuarial Mathematics
BFCPM SFE Financial and Actuarial Mathematics
BZINF SFE Informatics
BZIFA SFE Informatics
SZIS SFE Information Systems
SZKE SFE Quantitative Methods in Economy
SZKER SFE Quantitative Methods in Economy
KSKJ Scripting Languages
SKJ Scripting Languages
YSCEV Stat. Comp. Envir. and Visualisation
OSMMA Stat. Methods - Marketing Applications
KSMAC Statistic Modelling and Time Series
YSMAC Statistic Modelling and Time Series
SMAC Statistic Modelling and Time Series
SVV Statistical Comp. Env. and Visualization
YSTMA Statistical Methods - Marketing Appl.
STMA Statistical Methods - Marketing Appl.
KSTAE Statistical Methods in Economics
STATE Statistical Methods in Economics
KSTMA Statistické metody - marketing. aplikace
KSVV Statistické výp. prostředí a vizualizace
SRK Statistické řízení kvality
SME Stochastic Models in Economy
SCHME Stochastic Models in Economy
KSCHM Stochastic Models in Economy
KSRIS Strategy and Managament of IS
SRIS Strategy and Managament of IS
TPP Technical Tools and IS Infrastructure
KTPP Technical Tools and IS Infrastructure
OTPP Technical Tools and IS Infrastructure
KGWEA The Geography of the World Economy A
TPS Theories of Probability and Statistics
TPSA Theories of Probability and Statistics
YTPS Theories of Probability and Statistics
KTPS Theories of Probability and Statistics
KTPSA Theories of Probability and Statistics
YTPS1 Theory of Probability and Statistics 1
TPS1 Theory of Probability and Statistics 1
OTPS1 Theory of Probability and Statistics 1
TPS1A Theory of Probability and Statistics 1
KTPS1 Theory of Probability and Statistics 1
KPS1A Theory of Probability and Statistics 1
TPS2A Theory of Probability and Statistics 2
YTPS2 Theory of Probability and Statistics 2
OTPS2 Theory of Probability and Statistics 2
PS2 Theory of Probability and Statistics 2
KPS2 Theory of Probability and Statistics 2
PS2A Theory of Probability and Statistics 2
KPS2A Theory of Probability and Statistics 2
TPS2 Theory of Probability and Statistics 2
KTPS2 Theory of Probability and Statistics 2
KPSA2 Theory of Probability and Statistics 2
GT Tourism Geography
KGT Tourism Geography
KTSPP Tvorba a softwarová podpora projektů
TSPP Tvorba a softwarová podpora projektů
KVSP Vyrovnávací seminář z programování
VPAMS Vývoj podnikových aplikací v MS
VWF Web apps with frameworks development
KVWF Web apps with frameworks development
TWSA Website Creation and Design
OTWSA Website Creation and Design
KTWSA Website Creation and Design
YTWSA Website Creation and Design
OXML XML - Markup Languages Theory and Pract.
KXML XML - Teorie a praxe značkovacích jazyků
XML XML - Teorie a praxe značkovacích jazyků
ZIV Zpracování informací ve vědě