Publications

Authors Název publikace Rok Type Poddruh publikace
Detail Vlčková Miroslava

Accounting data quality determined by ahp method in context with other criteria
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška

Accounting in trading firms
2016 KNIHA Skripta
Detail Kampf Rudolf

Čejka Jiří

Telecký Martin

Applicability of the dea method on the transport undertakings in selected regions
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Čejka Jiří

Telecký Martin

Kolář Jiří

Appropriate strategies of transport companies for more efficient management with the aim of their further assessment using the operations research methods
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zítková Božena

Aspekty stanovení převodních cen v podmínkách ČR
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hradecká Marcela

Control Methods for Detection and Identification of Fraud in Accounting
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata

Rost Michael

Faltová Leitmanová Ivana

...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nývltová Kristýna

Dopad volby v účetnictví na výši výsledku hospodaření a tak i na daň z příjmů se zaměřením na zemědělství
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava

Friebel Ludvík

Evaluation of entrance examination to the master's degree in accounting and finance management.
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava

Evaluation of the Quality of Accounting Data in the Regions of the Czech Republic based on Audits by the Tax Offices
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nývltová Kristýna

Explanatory power of financial health assessment in agriculture
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin

Faktory ovlivňující finanční zdraví podniků veřejné dopravy z pohledu účetnictví, financování a dalších disciplín
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Sedláková Soňa

Fáze životního cyklu podniků v potravinářství ve vztahu k finanční struktuře
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna

Financial Management Practices of Students
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek

Finanční analýza a plánování: Sbírka řešených příkladů
2016 KNIHA Skripta
Detail Jílek Milan

Fiscal reaction function with fiscal decentralization variable
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin

Kouřilová Jindřiška

Hodnocení finančního zdraví podniku z pohledu účetnictví ve vybrané oblasti dopravy
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin

Influence of Creative Accounting on the Amount of Provable Loss in Public Transport
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav

Bednářová Dagmar

Kopta Daniel

...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Vlčková Miroslava

Manažerské účetnictví. Cvičebnice
2016 KNIHA Učební texty
Detail Kouřilová Jindřiška

Drábková Zita

Vlčková Miroslava

Metody: AHP, CFEBT, DMFCA jako možná identifikace chyb a podvodů v účetnictví
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Kantnerová Liběna

Payment cards
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vejsadová Marie

Vlčková Miroslava

Svoboda Jaroslav

Principles of Accounting
2016 KNIHA Skripta
Detail Novotná Petra

Problematika dlouhodobého majetku z pohledu české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchotová Renata

Problematika měkkého rozpočtového omezení – oblasti a metody
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna

Stašák Josef

Petrášková Vladimíra

Procesní řízení a modelování s přihlédnutím k praxi v logistice
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Vrkoslav Petr

Škodová Parmová Dagmar

Procházková Tereza

Procurement and its Rules in the Programming Period 2007–2013 under the Operational Program Education for Competitiveness in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila

Mráčková Andrea

Obertíková Lucie

Projekt společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnic-kých osob v Evropské unii
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška

Anderlová Markéta

Psychologické aspekty a behavior účetnictví jako jeden z aspektů kreativního účetnictví z pozice managementu
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kalíšková Anna

Rejstříkování zákonných údajů ročních závěrek firem
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nývltová Kristýna

Risk areas of the financial health assessment in agriculture
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Brožová Lucie

Rozpočtové chování obcí v průběhu hospodářského cyklu
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna

Selected chapters from financial markets
2016 KNIHA Skripta
Detail Nývltová Kristýna

Specifics and Financial Health Assessment in Agriculture
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna

Petrášková Vladimíra

Studenti vysokých škol a jejich finance
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Svoboda Jaroslav

Lososová Jana

Zdeněk Radek

Subsidies on Investments in the EU Member States
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel

Lososová Jana

Zdeněk Radek

The Development of Agricultural Production and Factors Affecting Operating Economic Results of Farms in the Period 2000 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna

The Changes Need in the Educational Systém of the CR
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zabloudil Jakub

Tvorba predikčních modelů
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Chadimová Kristina

Tvorba vnitřního kontrolního systému ve vybrané účetní jednotce
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita

Kouřilová Jindřiška

Účetní auditing
2016 KNIHA Skripta
Detail Štruncová Kristýna

Věrný a poctivý obraz účetnictví v podmínkách českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pavouková Veronika

Vliv legislativních změn na kalkulace v podniku
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Minarčíková Jana

Využitelnost moderních metod hodnocení finanční situace podniku (ukazatel EVA, MVA a průměrné náklady kapitálu)
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Blažková Zuzana

Zadlužení územních samosprávných celků
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna

Základy bankovnictví
2016 KNIHA Učebnice
Detail Nývltová Kristýna

Kouřilová Jindřiška

Rybová Jarmila

Zemědělské závody z pohledu účetnictví, financování a dalších disciplín
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Kantnerová Liběna

Soósová Veronika

Kajanová Helena

...
A comparison of financial literacy level in countries of Europe
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Svoboda Jaroslav

Lososová Jana

Zdeněk Radek

Analysis of Operating Costs of Subsidies in the Field of Agriculture of EU Countries.
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita

Analysis of possibilities of detecting the manipulation of financial statements in terms of the IFRS and Czech accounting standards
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita

Analysis of possibilities of detecting the manipulation of financial statements in terms of the IFRS and Czech accounting standards
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Veselá Petra

Analýza nedostatků účetních výkazů obcí a jejich eliminace po účetní reformě
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hronková Věra

Analýza programovacího období 2007 – 2013 v zemích V4
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hornová Lenka

Analýza účetnictví neziskové organizace a vliv legislativních změn na její účetnictví
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klička Jiří

Analýza vlivu legislativních změn na účetnictví podniku
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Schusterová Tereza

Rybová Jarmila

Comparative Analysis of the Health Insurance System in the Czech Republic and Slovakia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav

Lososová Jana

Zdeněk Radek

Comparison of Operating Subsidies in Agriculture in EU Countries
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava

Comparison of the Financial Data Quality in Audited and Unaudited Companies
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar

Pražáková Jaroslava

Kosíková Petra

Cooperation and Entry of SMEs into Foreign Markets
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vejsadová Marie

Cost Allocation in Economic Activity in a Sample of Accounting Entities
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška

Stejskalová Irena

Creative Accounting from the Management Perspective.
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila

Dlouhověkost z pohledu daňových příjmů v ČR
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Eiblová Pavla

Dopad zákona o obchodních korporacích do účetnictví a podnikových financí
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan

Factors of Tax Decentralization in OECD-Europe Countries
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Bednářová Dagmar

Pražáková Jaroslava

Faktory ovlivňující vstup malých podniků na rakouské a německé zahraniční trhy
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kanovová Lucie

Faktory změn objemu a struktury výdajů obcí
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin

Financial and Accounting Issue in the Selected Area of Public Transport
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna

Financial literacy in the Condition of the Transition Economy
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna

Financial literacy in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Kristýna

Kouřilová Jindřiška

Žďánský Josef

Finanční zdraví podniků z pohledu účetnictví, financování a dalších disciplín (zemědělství)
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Dvořáková Kristýna

Kouřilová Jindřiška

Hodnocení finančního zdraví podniku z pohledu účetnictví na případu zemědělství
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaníčková Vendula

Interní audit z pohledu účetnictví
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška

K vývoji a pojetí účetnictví, vnímání předmětu
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav

Plevný Miroslav

Kopta Daniel

...
Level of process management implementation in SMEs and some related implications
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Žiaková Miroslava

Verner Vladimír

Microfinance as a tool for poverty reduction: Study of Jordan
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav

Cudlínová Eva

Klufová Renata

...
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VYBRANÝCH ANALYTICKÝCH MODELŮ K DETEKCI MOŽNÝCH ÚČETNÍCH CHYB A PODVODŮ
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava

Friebel Ludvík

Návrh metodiky na hodnocení kvality dat finančního účetnictví metodou AHP
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav

Jílek Milan

Obor ÚFŘP na Ekonomické fakultě JU v Č. Budějovicích oslavil 20. výročí
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Kantnerová Liběna

Osnovy ekonomičeskovo analýza
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Dvořáková Kristýna

Predictive ability of financial health assessment in agriculture
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška

Q test DMFCA jako možný rychlý způsob kontroly účetnictví a obchodních aktivit v podniku
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav

Kavan Štěpán

Pražáková Jaroslava

...
Rizikové faktory ovlivňující energetickou bezpečnost EU
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Kristýna

Shortcomings of accounting legislation to the needs of the agricultural sector due to its specifics
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila

Spolupracující osoby v roce 2015
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Holátová Darja

Březinová Monika

Kantnerová Liběna

Strategic Management of Small and Medium-Sized Enterprises
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kalíšková Anna

Svoboda Jaroslav

Struktura účetní závěrky a její novelizace od roku 2016
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna

The Comparison of Level of Financial Literacy in Four Countries
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Uhlířová Gabriela

Tvorba cen ve vybrané účetní jednotce
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Patáková Aneta

Účetní a daňové aspekty kapitálových transakcí s podnikem v komparaci ČÚP a IFRS
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin

Kouřilová Jindřiška

Ukazatel prokazatelné ztráty ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael

Tlustý Pavel

Klufová Renata

...
Uncovering of interesting structures in bank loan data through Bayesian networks
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štruncová Kristýna

Drábková Zita

Věrný a poctivý obraz dle českých účetních předpisů a mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pavouková Veronika

Vlčková Miroslava

Vliv legislativních změn na kalkulace v podniku
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kahounová Veronika

Vliv metod oceňování spotřeby zásob na výsledek hospodaření
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav

Výuka oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na EF JU v Českých Budějovicích
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava

Svoboda Jaroslav

Základy účetnictví - cvičení
2015 KNIHA Skripta
Detail Dvořáková Kristýna

Zkreslení finančních výkazů způsobené problémy při účtování o zvířatech a jejich zahrnutí do výuky
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škrdletová Kateřina

Zmanipulované účetní výkazy – možnosti a meze identifikace v podmínkách ČÚP
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Chadimová Kristina

Drábková Zita

Změny v legislativě obchodních korporací dle zákona o obchodních korporací pro akciovou společnost
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava

A survey quality of management accounting in the Czech companies
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav

Holátová Darja

Březinová Monika

...
Behaviour of small and medium-sized enterprises in terms of their strategic management and their goals
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Žlábková Jana

Škodová Parmová Dagmar

Current Conditions of Labor Market in South Bohemian Region and Niederbayern
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Žlábková Jana

Demografické analýzy regionů
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav

Novotná Martina

Economic efficiency of chosen Czech farms
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Kouřilová Jindřiška

Sedláček Jaroslav

Environmental accounting and FADN as a basis of model for detecting material flow cost accounting
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek

Lososová Jana

Factors influencing the labour productivity in dairy sector in EU
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pražáková Jaroslava

Pech Martin

Kosíková Petra

Financial characteristics and classification of production companies grouped by relevance of the logistic metric
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava

Pech Martin

Financial threats of network stability caused by fragments tending to bankruptcy
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek

Finanční výkonnost mikro, malých a středních podniků
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila

For a discussion of the economic recession: Does the tax revenue from excise taxes change during economic recession?
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kučerová Jana

Hodnocení finančního zdraví podniku ve vazbě na finanční výkazy sestavené dle českých účetních předpisů (ČÚP)
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan

Rolínek Ladislav

Pražáková Jaroslava

...
INPROFORUM 2014: Investment decision-making in the period of economic recovery
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Kantnerová Liběna

Kučera Stanislav

Investment in Today’s Turbulent Markets
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana

Zdeněk Radek

Key factors affecting the profitability of Farms in the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek

Lososová Jana

Kopta Daniel

Land rent development in the period 2011 – 2013
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna

Managerial Financial Skills
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klečková Jitka

Metody kreativního účetnictví, modely a jejich využití
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška

Dvořáková Kristýna

Model Q-DMFCA jako způsob užití environmentálních nákladů ke kontrole účetnictví v zemědělském podniku a FADN
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita

MOŽNOSTI IDENTIFIKACE RIZIKA MANIPULACE ÚČETNÍCH VÝKAZŮ
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita

Možnosti využití vybraných analytických modelů k detekci možných účetních chyb a podvodů
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna

Mutual Funds Investment Strategies
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava

Návrh modelu na zjišťování kvality informací vykazovaných v manažerském účetnictví
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita

Possibilities of identifying manipulated financial statements
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek

Profilová analýza bankrotních podniků
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja

Březinová Monika

Leština Jan

...
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Společenská odpovědnost, rozvoj a vzdělávání, fluktuace a motivace, finanční výkonnost.
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Zeman Petr

Technical Trading and Testing of Intra-day Market Efficiency in the Foreign Exchange Market
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna

The cost of logistic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina

Svoboda Jaroslav

THE ECONOMIC RESULTS OF FARMS IN THE CZECH REPUBLIC
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina

Svoboda Jaroslav

The impact of price changes on the results of agricultural enterprises
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna

Pártlová Petra

The Study on Analysis of Finance of the company in haulage
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bendová Eva

Účetní, daňové a právní aspekty přeměny právní formy podnikání fyzické osoby na právnickou osobu v podmínkách ČR
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek

Lososová Jana

Úroveň a mobilita příjmů českých domácností.
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna

A short study on the financial literacy
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav

Lososová Jana

Analýza dotací v 2004 - 2011 v ČR - agrární sektor
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva

Rolínek Ladislav

Faltová Leitmanová Ivana

...
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana

Zdeněk Radek

Development of farms according to the LFA classification
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana

Zdeněk Radek

Kopta Daniel

Differences in the land rent between EU countries
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel

Dlouhodobý majetek a jeho využití u podniků s ohroženým finančním zdravím
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška

Plevková Dana

DMFCA model as a possible way to detect creative accounting and accouting fraud in an enterprise
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav

Emission allowances - financial and accounting view
2013 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Kantnerová Liběna

Financial Literacy by Students in ČB
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna

Petrášková Vladimíra

Kuchciak Iwa

...
Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice
2013 KNIHA Odborná monografie
Detail Zeman Petr

Maršík Martin

High- Frequency Data and the Effectiveness of the Spot Exchange rate EUR/USD
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana

Hodnocení hospodaření farem podle LFA od roku 2000
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Maršík Martin

Zeman Petr

Hospodaření Dopravního podniku města Č. Budějovice, a.s.
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana

Svoboda Jaroslav

Changes in direct payments after 2013 in the Czech agrarian sector
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel

Impact of the structure of agricultural production to the financial health of farms
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan

Rolínek Ladislav

Pražáková Jaroslava

...
INPROFORUM 2013 - Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Boněk Václav

Kapitoly z dějin daňové zprávy v českých zemích
2013 KNIHA Učební texty
Detail Drábková Zita

Kreativní účetnictví a jeho meze v podmínkách Českých účetních předpisů
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška

Model DMFCA jako způsob užití environmentálních nákladů
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava

Návrh metodiky na zhodnocení kvality informací vykazovaných v manažerském účetnictví
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava

Penzijní připojištění a zdanění v roce 2013
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Váchal Jan

Vochozka Marek

Doležalová Hana

...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Drábková Zita

Possibilities to reduce audit risk using the CFEBT model to identify creative accounting and fraud in term of Czech accounting standards
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek

Prediction of Farms' Financial Distress
2013 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vlčková Miroslava

Preference kvality účetních informací zjištěné na základě saatyho metody
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek

Produktivita práce - regionální přístup
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek

Produktivita práce – regionální přístup
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava

Vrchota Jaroslav

Březinová Monika

Rozdílné přístupy českých podniků k využití logistické metriky
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Humlerová Veronika

Cudlínová Eva

Faltová Leitmanová Ivana

...
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina

Svoboda Jaroslav

Souvislosti mezi účinností výrobních faktorů a podnikovou výkonností v zemědělství
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vaněček Drahoš

Sýkora Ondřej

Pražáková Jaroslava

...
Štíhlá výroba
2013 KNIHA Skripta
Detail Maršík Martin

Zeman Petr

Technická analýza a testování efektivity trhu
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vejsadová Marie

The Possibilities of Difference Analysis Utilisation in Profit Rate Assessment
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita

The potential to reduce the risk of manipulation of financial statements using the identification models of creative accounting
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pražáková Jaroslava

Pech Martin

The role of centres in supply network information distribution
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hlaváčková Hana

Účetní uzávěrka a závěrka při zpracování účetnictví prostřednictvím účetních softwarů
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maršík Martin

Kopta Daniel

Use of the cluster analysis for assessment of economic situation of an enterprise
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek

Využití diskriminační analýzy a logistické regrese ve finanční analýze
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava

Fára Pavel

Využití predikčních bankrotních a bonitních modelů v dodavatelské síti
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav

Novotná Martina

Vývoj výsledku hospodaření a rentability zemědělských podniků
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava

Asymetrické informace a jejich riziko při rozhodování v podniku
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Jana

Kouřilová Jindřiška

Divadla a jejich činnost z ekonomického pohledu (diskuse)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František

Kopta Daniel

Lososová Jana

...
Economic results of agricultural enterprises in 2010
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava

Etika, podvody a psychologické nátlaky zaměstnavatelů při zpracování účetních dat
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Zdeněk Radek

Lososová Jana

Kopta Daniel

Faktory ovlivňující úroveň pachtovného
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna

Finanční gramotnost
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav

Finanční účetnictví - cvičení
2012 KNIHA Skripta
Detail Zdeněk Radek

Střeleček František

Hodnocení vývoje zaměstnanosti, průměrné mzdy a produktivity práce pomocí shift-share analýzy
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna

Kučera Stanislav

How to Keep a Cool Head in Today´s Turbulent Markets
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva

Faltová Leitmanová Ivana

Klufová Renata

...
Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek

Střeleček František

Income gap between rural and non-rural households – case of the Czech Republic
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan

Independent fiscal councils - what shell we expect?
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan

Rolínek Ladislav

Pražáková Jaroslava

...
INPROFORUM Junior 2012 - Řízení a ekonomika malých a středních podniků
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Kouřilová Jindřiška

Drábková Zita

Kreativní účetnictví jako rizikový moment pro správné rozhodování podniku
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna

Logistic Controlling as a Possible Way to Prosperity
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štefko Martin

Metody zjišťování potenciálního produktu
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sedláček Jaroslav

Kouřilová Jindřiška

Pšenčík Jiří

Models of the realistic reporting of subsidies in the farm accounting
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška

Některé poznatky z výzkumu na příkladu zemědělské činnosti, diskuse.
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana

Pohledávky v daňové evidenci
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav

Vaněček Drahoš

Krninská Růžena

...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Maršík Martin

Kopta Daniel

Produkce podnikových odpadních materiálů v ČR v letech 2003-2010
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Maršík Martin

Kopta Daniel

Promítání rizika do hodnocení investičního záměru ZOD
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana

Příjmy a výdaje v daňové evidenci podnikatelského subjektu
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Boněk Václav

Schodky veřejných rozpočtů a daňová politika
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vančurová Alena

Boněk Václav

Správa daní pro ekonomy
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Cudlínová Eva

Rolínek Ladislav

Faltová Leitmanová Ivana

...
Strategie regionálního rozvoje venkovských obcí – případová studie českého venkova
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita

Kouřilová Jindřiška

Techniky a praktiky kreativního účetnictví
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška

Rybová Jarmila

Účetnictví obchodu
2012 KNIHA Skripta
Detail Hlaváčková Hana

Účtování a evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho zobrazení v účetních softwarech
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana

Účtování zásob a vedení skladové evidence pomocí účetních softwarů
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Klufová Renata

Cudlínová Eva

...
Venkov jako místo pro žití
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Plevková Dana

Kouřilová Jindřiška

Vliv způsobu propočtu výrobní režie na vykazování majetku a výsledku hospodaření v čase
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Klufová Renata

Cudlínová Eva

...
Vymezení venkovských obcí v České republice
2012 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Metodika
Detail Kouřilová Jindřiška

Drábková Zita

Vypovídací schopnost účetních výkazů (I)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška

Drábková Zita

Vypovídací schopnost účetních výkazů (II)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna

Využití platebních karet po novele zákona o platebním styku
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štefko Martin

Zadluženost obcí – rozklad
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hlaváčková Hana

Závazky v daňové evidenci podnikatele
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava

Zhodnocení kritérií kvality účetních dat na základě Saatyho metody a metody párového porovnávání
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hlaváčková Hana

Zpracování faktur v účetních softwarech
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana

Zpracování personální a mzdové agendy v účetních softwarech
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 214 z 214

MENU